آزادسازی زیرگذر قهجاورستان تا سه راهی بهاران

مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان گفت: زیرگذر قهجاورستان تا سه راهی بهاران با مساحت ۱۴۵ هزار مترمربع به صورت کامل به عنوان بخشی از رینگ چهارم شهر آزادسازی شد.

 آزادسازی زیرگذر قهجاورستان تا سه راهی بهاران

مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان گفت: زیرگذر قهجاورستان تا سه راهی بهاران با مساحت ۱۴۵ هزار مترمربع به صورت کامل به عنوان بخشی از رینگ چهارم شهر آزادسازی شد.

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، مسعود قاسمی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین پروژه های منطقه ۱۵ تکمیل مسیر رینگ چهارم در محدوده منطقه است، اظهار کرد: یکی از بخش های این رینگ، زیرگذر قهجاورستان تا سه راهی بهاران است که آزادسازی آن به طور کامل با هزینه ۶۵ میلیارد تومان اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه حجم آزادسازی مسیر حدود ۱۴۵ هزار مترمربع است، افزود: این زیرگذر دارای یک لوپ و سه رمپ است.

مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان تصریح کرد: این بخش از رینگ چهارم دارای چهار باند است که با آزادسازی های انجام گرفته برای اجرای آسفالت آماده است که با پایان این کار تردد در این بخش شهر تسهیل می شود.

وی با بیان اینکه در این پروژه ۲۵ هزار مترمربع فضای سبز باید ایجاد شود که از گیاهان متناسب با شرایط کم آبی استفاده می شود، اظهار کرد: علاوه بر تکمیل بخش هایی از رینگ در منطقه، چندین خیابان هم از گره ترافیکی کور رهایی می یابد که برای اجرای طرح در این خیابان ها، در بودجه امسال شهرداری بیش از ۶۰ میلیارد تومان اعتبار لحاظ شده است.

قاسمی افزود: خیابان های لاله، شهدای کنگاز، سلمان، شهدای ابر، شهدای ستار و اریسون از جمله خیابان هایی است که امسال برای آزادسازی آنها از سوی منطقه اقدام می شود؛ کاهش بار ترافیکی از خیابان جی را می توان از جمله مزایای اجرای مجموعه این طرح ها دانست.

 

کد محتوا ۳۷۹۲۳

برچسب ها