آسفالت معابر منطقه ۱۳ اصفهان اصلاح می‌شود

مدیر منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان گفت: آسفالت معابر اصلی و فرعی در این منطقه با اعتباری بالغ بر ۱۴۰ میلیارد ریال اصلاح می‌شود. جواد کشانی اظهار کرد: آسفالت معابر اصلی و فرعی در منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان با اعتباری بالغ بر ۱۴۰ میلیارد ریال صلاح می‌شود. وی با بیان اینکه سال گذشته عملیات اصلاح آسفالت […]

مدیر منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان گفت: آسفالت معابر اصلی و فرعی در این منطقه با اعتباری بالغ بر ۱۴۰ میلیارد ریال اصلاح می‌شود.

جواد کشانی اظهار کرد: آسفالت معابر اصلی و فرعی در منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان با اعتباری بالغ بر ۱۴۰ میلیارد ریال صلاح می‌شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته عملیات اصلاح آسفالت مقدار زیادی از معابر اصلی و فرعی در این منطقه انجام شد، افزود: سال جاری نیز با توجه به نیاز بعضی دیگر از معابر منطقه به آسفالت و درخواست شهروندان، دو قرارداد با پیمانکاران مربوطه منعقد شده است و در طی آن تا اواسط فصل پاییز و پیش از شروع سرمای هوا مقدار قابل توجهی آسفالت در این منطقه اصلاح، ترمیم و بازسازی می‌شود.

مدیر منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان تاکید کرد: معابر اصلی این منطقه از جمله خیابان‌های پیروزی، هدایت، نیایش، گلزار اول و کندروی بزرگراه ذوب آهن با متراژ حدود ۴۰ هزار متر مربع و با اعتباری بالغ‌بر ۸۵ میلیارد ریال در مدت پنج ماه آسفالت خواهد شد.

کشانی گفت: معابر فرعی نیز در سطح منطقه با متراژ ۲۰ متر مربع و با اعتباری بالغ‌بر ۵۳ میلیارد ریال در مدت چهار ماه آسفالت می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین برای معابری که نیاز به ترمیم و درزگیری آسفالت دارد، قرارداد جداگانه‌ای منعقد شده است و بر اساس آن ترمیم آسفالت این معابر نیز انجام خواهد شد.

منبع: http://imna.ir/x8xVy