آغاز عملیات بهسازی روکش آسفالت بلوار کارگر

شهرداران آنلاین/رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری یزد از آغاز عملیات بهسازی روکش آسفالت بلوار کارگر خبر داد.   به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد – امین خبیری از آغاز عملیات بهسازی روکش آسفالت بلوار کارگر حد فاصل میدان شهید حسین زاده تا میدان آرمان به مساحت ۲,۳۴۰ متر […]

شهرداران آنلاین/رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری یزد از آغاز عملیات بهسازی روکش آسفالت بلوار کارگر خبر داد.
 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد – امین خبیری از آغاز عملیات بهسازی روکش آسفالت بلوار کارگر حد فاصل میدان شهید حسین زاده تا میدان آرمان به مساحت ۲,۳۴۰ متر مربع و با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال خبر داد.

 

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری یزد عملیات بهسازی این بلوار را شامل جمع آوری آسفالت قدیمی و زیرسازی مجدد عنوان کرد و از همشهریان خواست تا پایان پروژه بهسازی از مسیر جایگزین استفاده نمایند.