آموزش شهروندی سامانه ۱۳۷ منطقه یک به صورت مجازی کلید خورد

سامانه ۱۳۷ منطقه یک از برگزاری آموزش های شهروندی و آشنایی با این سامانه بصورت مجازی خبر داد.
print
آموزش شهروندی سامانه 137 منطقه یک به صورت مجازی کلید خورد

آموزش شهروندی سامانه ۱۳۷ منطقه یک به صورت مجازی کلید خورد

سامانه ۱۳۷ منطقه یک از برگزاری آموزش های شهروندی و آشنایی با این سامانه بصورت مجازی خبر داد.

به گزارش سامانه ۱۳۷ منطقه ۱: چراغی شاهی رییس سامانه ۱۳۷ منطقه یک گفت: در راستای ارایه خدمات آموزشی و آشنایی بیشتر شهروندان با این سامانه، خدمات آموزشی متنوعی در ایام شیوع کرونا بصورت مجازی و از طریق کانال محلات و مدارس در حال اجرا می باشد .
وی افزود: طی برنامه ریزی های انجام شده این طرح بصورت محله به محله تا پایان کرونا بصورت مستمر انجام خواهد شد.

شایان ذکر است در حال حاضر این طرح در ناحیه ۳ در حال اجرا می باشد.