ابلاغ دستورالعمل نحوه نظارت و ثبت تذکر بر روند رسیدگی حوزه های اجرایی به پیام های شهروندان در مناطق

به منظور صیانت از درخواست های شهروندان و ایجاد وحدت رویه و یکپارچگی در رسیدگی به پیامها ، سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ اقدام به تهیه و ابلاغ دستورالعمل ” نحوه نظارت و ثبت تذکر بر روند رسیدگی حوزه های اجرایی به پیام های شهروندان ” نمود.
print
ابلاغ دستورالعمل نحوه نظارت و ثبت تذکر بر روند رسیدگی حوزه های اجرایی به پیام های شهروندان در مناطق

ابلاغ دستورالعمل نحوه نظارت و ثبت تذکر بر روند رسیدگی حوزه های اجرایی به پیام های شهروندان در مناطق

به منظور صیانت از درخواست های شهروندان و ایجاد وحدت رویه و یکپارچگی در رسیدگی به پیامها ، سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ اقدام به تهیه و ابلاغ دستورالعمل ” نحوه نظارت و ثبت تذکر بر روند رسیدگی حوزه های اجرایی به پیام های شهروندان ” نمود.

به گزارش سامانه مدیریت شهری ۱۳۷: نصریان با اعلام این خبر گفت: در سال گذشته سامانه ۱۳۷ بر اساس سه اصل سرعت، دقت، صحت و تبیین شعار ” تهران ، شهری برای همه ” و حفظ کرامت و شفاف سازی خدمات ارائه شده به شهروندان اقدام به تهیه و ابلاغ دستورالعمل نحوه رسیدگی ، پاسخگویی و بازخوردسنجی پیام های شهروندان نمود که در همین راستا و به منظور یکپارچه سازی در پاسخگویی به درخواستها و ارتقای سطح مشارکت و افزایش رضایتمندی شهروندان دستورالعمل دوم را تحت عنوان ” نحوه نظارت و ثبت تذکر بر روند رسیدگی حوزه های اجرایی به پیامهای شهروندان ” در سال جاری  به شهرداران مناطق ۲۲ گانه ابلاغ نمود.
وی عنوان کرد: این دستورالعمل در ۵ محور اصلی فعالیت شهرداری تهران در حوزه های خدمات شهری ، شهرسازی و معماری ، فنی و عمرانی ، حمل و نقل و ترافیک و اجنماعی و فرهنگی تدوین شده است.