اتمام طرح نظرسنجی میزان رضایت از خدمات ایمنی شهرداری مشهد

شهرداران آنلاین/به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، ابوالحسن افضلی با اشاره به انجام طرح های نظرسنجی و سوال از شهروندان با هدف رصد اقدامات و فعالیت های حوزه های مختلف مدیریتی شهرداری بر اساس شاخص های برنامه عملیاتی ۱۴۰۰-۱۳۹۷ اظهار کرد: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد در برنامه عملیاتی ۱۴۰۰-۱۳۹۷ برنامه […]

شهرداران آنلاین/به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، ابوالحسن افضلی با اشاره به انجام طرح های نظرسنجی و سوال از شهروندان با هدف رصد اقدامات و فعالیت های حوزه های مختلف مدیریتی شهرداری بر اساس شاخص های برنامه عملیاتی ۱۴۰۰-۱۳۹۷ اظهار کرد: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد در برنامه عملیاتی ۱۴۰۰-۱۳۹۷ برنامه هایی برای افزایش رضایت بهره مندان از خدمات امداد و نجات سازمان آتش نشانی پیش بینی کرده که در این راستا نظرسنجی از بهره مندان و میزان رضایت آنان مورد ارزیابی قرار گرفته است.

وی افزود: در این مطالعه حداقل حجم نمونه مورد نیاز برابر با ۳۷۰ نفر حاصل شد که برای اطمینان بیشتر نمونه نهایی ۴۰۷ نفر است و تیم عملیات اجرایی مطالعه در تاریخ دو تا هفت اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ در ایستگاه آتش نشانی شماره ۳۰ واحد فرماندهی عملیات ۱۲۵ واقع در بولوار الهیه حضور داشته و اطلاعات مورد نیاز بهره گیران از خدمات امداد و نجات، از دفتر مربوط به اطلاعات بهره گیران به صورت سیستماتیک توسط مامور آتش نشانی استخراج و در اختیار پرسشگران قرار گرفت که در این راستا اطلاعات نمونه ۴۰۷ نفری از شهروندان مناطق سیزده گانه شهرداری مشهد و بهره مند از خدمات امداد و نجات سازمان آتش نشانی به علت شرایط خاص شیوع ویروس کرونا به صورت تلفنی ثبت شد.

رییس گروه تحلیل و پردازش اطلاعات شهرداری مشهد بیان کرد: طبق نتایج بدست آمده میانگین امتیاز کلی نظرات پاسخگویان در خصوص میزان رضایت از خدمات ایمنی امداد و نجات خدمات حضوری و خدمات مشاوره ای در سال ۹۹ برای با ۹۷/۲۲در بازه صفر تا ۱۰۰ حاصل شد.

افضلی خاطرنشان کرد: میزان رضایت پاسخگویان از همه گویه ها شامل( پاسخگویی دلسوزانه مرکز تماس، ارائه پاسخ های صادقانه ودقیق توسط تیم اعزامی، ارائه پاسخ کامل به سئوالات تیم اعزامی، رفتار حرفه ای و پشتیبانی تیم اعزامی، همراه داشتن تجهیزات کافی و مناسب، به روز و کارآمد، حضور به موقع تیم اعزامی در محل حادثه، مهارت کافی، سرعت عمل تیم اعزامی، رفتار مودبانه و رعایت حریم شخصی حادثه دیدگان ) بیشتر از ۹۶ درصد است و میزان رضایت از مولفه پرسنل برابر با ۹۷/۵۳درصد و برای مولفه عملیاتی برابر با ۹۷/۰۵درصد و میزان رضایت کلی برابر با ۹۷/۲۲درصد از صفر تا صد است.

گفتنی است در سال ۱۳۹۹ جهت پایش شاخص های برنامه عملیاتی ۹۷-۱۴۰۰ و ارزیابی شهرداری مشهد جمعا حدود ۵۴ طرح نظرسنجی از مردم توسط گروه تحلیل و پردازش اطلاعات انجام شده است که مربوط به پیامدهای کارهایی است که شهرداری انجام می‌دهد؛ همچنین نتایج کلیه اقدامات نظرسنجی مزبور در منوی اصلی سایت planning.mashhad.ir بارگذاری شده است.