اتمام مرحله بتن ریزی ورزشگاه تختی کوهپایه تا پایان ماه جاری

شهردار کوهپایه در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری شهرداری های کشور “بلدیه آنلاین” اظهار کرد: یکی از دغدغه های مهم شهر کوهپایه بحث سرانه ورزشی و فراهم کردن امکانات زیرساختی ورزش جوانان است که با بررسی های انجام شده، تنها زمین فوتبال شهر کوهپایه به نام ورزشگاه تختی چندین سال به دلیل خشکسالی و […]

شهردار کوهپایه در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری شهرداری های کشور “بلدیه آنلاین” اظهار کرد: یکی از دغدغه های مهم شهر کوهپایه بحث سرانه ورزشی و فراهم کردن امکانات زیرساختی ورزش جوانان است که با بررسی های انجام شده، تنها زمین فوتبال شهر کوهپایه به نام ورزشگاه تختی چندین سال به دلیل خشکسالی و افزایش شوری آب از دسترس خارج شده و تبدیل به یک زمین خاکی غیر قابل استفاده شده بود.
مجید قربانی افزود: تفاهم نامه ای با اداره ورزش جوانان استان اصفهان منعقد شد مبنی بر اینکه شهرداری زیرسازی این پروژه را برعهده گرفته و به مرحله چمن مصنوعی برساند و عملیات چمن کاری آن را اداره ورزش جوانان بر عهده بگیرد.
وی بیان کرد: با توجه به نقشه اجرایی آن شامل ایجاد زهکش در زمین و اجرای حجم بالای خاکبرداری و خاکریزی بالغ بر ۱۰ هزار مترمربع، این عملیات از آبان سال گذشته آغاز گردید و با پیشرفت مراحل زیرسازی و تراکم و انتخاب پیمانکار با ضوابط قانونی، اکنون در مرحله آخر اجرای بتن می باشد و انشالله تا پایان ماه جاری بتن ریزی آن به اتمام می رسد.
شهردار کوهپایه افزود: با همکاری خوب ورزش جوانان استان با شهرداری کوهپایه، انشالله در پایان خرداد ماه نیز اجرای عملیات چمن مصنوعی این زمین آغاز می شود.
قربانی گفت: ورزشگاه تختی کوهپایه یکی از بزرگترین زمین های چمن مصنوعی در منطقه شرق اصفهان است و راه اندازی آن برگ زرین شهرداری و شورای اسلامی دوره ششم برای مردم ولایتمدار کوهپایه خواهد بود.