اجرای سامانه ملی یکپارچه عوارض خودرو (سمیع) توسط شهرداری نیشابور

به گزارش خبرنگار آریا در نیشابور ، شهردار نیشابور اظهارکرد: در گذشته سامانه ها و نرم افزارهای  پرداخت عوارض خودرو به صورت متفرقه و عمدتا شهرداری های غیر مرکز استان با سامانه شرکت همفکران بود و متاسفانه این شرکت کارمزدهای سنگینی در این خصوص از شهروندان دریافت می کرد که این کارمزدها مورد تایید شهرداری […]

به گزارش خبرنگار آریا در نیشابور ، شهردار نیشابور اظهارکرد: در گذشته سامانه ها و نرم افزارهای  پرداخت عوارض خودرو به صورت متفرقه و عمدتا شهرداری های غیر مرکز استان با سامانه شرکت همفکران بود و متاسفانه این شرکت کارمزدهای سنگینی در این خصوص از شهروندان دریافت می کرد که این کارمزدها مورد تایید شهرداری نبود و باعث نارضایتی های فراوانی در بین شهروندان شده بود. در همین راستا سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و اتحادیه حمل و نقل همگانی کشور “سامانه ملی یکپارچه پرداخت عوارض خودرو” با نام اختصاری “سمیع”  را طراحی کرد که برای اولین بار تمام پرداخت ها در یک سیستم یکپارچه صورت پذیرد.

سید حسن میرفانی گفت: البته هنوز سامانه سمیع رسما عملیاتی نشده و شهرداری نیشابور در راستای حرکت پرشتاب به سوی شهر هوشمند و دسترسی آسان، سریع و افزایش رضایت شهروندان، به عنوان شهر پایلوت این سامانه را اجرا کرده و در حال رفع ایرادات احتمالی هستیم.
شهردار نیشابور تصریح کرد: در سامانه جدید شهروندان پس از یکبار پرداخت عوارض در این سامانه که همراه با ورود اطلاعات تکمیلی شهروند هست، دیگر نیازی به حضور در دفتر پیشخوان یا شهرداری ندارد و می تواند به صورت اینترنتی و بدون کارمزد پرداخت عوارض خودرو را انجام دهد.