اجرای آرماتور بندی ستون های خانه فرهنگ در بلوار شهید مرشدی

شهرداران آنلاین/به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد در راستای بالا بردن سرانه فرهنگی شهر ملارد، شهرداری با توجه به نیاز مناطق در شهر نسبت به احداث خانه فرهنگ اقدام نموده است . دو خانه فرهنگ مارلیک و ملارد واقع در خیابان شهید مرشدی هم اکنون در حال ساخت می باشد و […]

شهرداران آنلاین/به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد در راستای بالا بردن سرانه فرهنگی شهر ملارد، شهرداری با توجه به نیاز مناطق در شهر نسبت به احداث خانه فرهنگ اقدام نموده است . دو خانه فرهنگ مارلیک و ملارد واقع در خیابان شهید مرشدی هم اکنون در حال ساخت می باشد و آرماتور بندی ستون های خانه فرهنگ در بلوار شهید مرشدی در حال انجام است