اجرای مانور مقابله با آبگرفتگی احتمالی در منطقه ۱۸

با حضور عوامل اجرایی نواحی هفت گانه  مانور مقابله با آبگرفتگی و طوفان های احتمالی و تست تجهیزات در منطقه ۱۸ اجرا شد.
print
 اجرای مانور مقابله با آبگرفتگی احتمالی در منطقه ۱۸

اجرای مانور مقابله با آبگرفتگی احتمالی در منطقه ۱۸

با حضور عوامل اجرایی نواحی هفت گانه  مانور مقابله با آبگرفتگی و طوفان های احتمالی و تست تجهیزات در منطقه ۱۸ اجرا شد.

به گزارش سامانه ۱۳۷ منطقه ۱۸:به منظور سنجش میزان آمادگی نیروها و تجهیزات سامانه ۱۳۷ نواحی هفت گانه منطقه ۱۸ مانور مقابله با آبگرفتگی های فصلی در محل دریاچه بوستان قائم برگزار شد.

امیر بانی مسئول سامانه ۱۳۷ منطقه گفت : با توجه به در پیش بودن فصل بارندگی ، نیروهای اجرایی ۱۳۷ در آمادگی کامل بوده و تجهیزات رفع آبگرفتگی در مواقع بارش جهت رسیدگی فوری به پیام ها و همکاری با اداره خدمات شهری در شرایط آماده به کار میباشد.در ادامه افزود این مانور که با حضور فرمانده ایستگاه ۳۸ آتش نشانی برگزار شد، همچنین تمامی ادوات و تجهیزات مرتبط از قبیل پمپ های آب ،کف کش ها، لوله و اتصالات متعلقه بازبینی و ضمن بررسی فنی، از میزان تسلط نفرات درخصوص نواقص احتمالی جهت رفع آنها اقدامات لازم به عمل آمد.