اجرای نصب سرعت گیر درمعابر شهر توسط شهرداری ملارد

شهرداران آنلاین/به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ، کرمی  مدیریت حمل و نقل وترافیک شهرداری از انجام عملیات اجرایی نصب سرعت گیر در ۱- خیابان دکتر حسابی، خیابان پونه  ۲- خیابان ارغوان جنوبی جنب مسجد خاتم الانبیاء مقابل پایگاه بسیج مارلیک ۳- تقاطع شیوا دکتر حسابی روبروی مصلا، خبر دادند و اظهار داشتند […]

شهرداران آنلاین/به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ، کرمی  مدیریت حمل و نقل وترافیک شهرداری از انجام عملیات اجرایی نصب سرعت گیر در ۱- خیابان دکتر حسابی، خیابان پونه  ۲- خیابان ارغوان جنوبی جنب مسجد خاتم الانبیاء مقابل پایگاه بسیج مارلیک ۳- تقاطع شیوا دکتر حسابی روبروی مصلا، خبر دادند و اظهار داشتند :به منظور رفاه حال شهروندان و در راستای ارتقای سطح ایمنی معابر، این سرعت گیرها در معابری که در آنها نیازمند کنترل سرعت خودروها بود، نصب گردید.