اجرای پایلوت طرح «محله ترمیمی» در برخی از دفاتر تسهیلگری

شهرداران آنلاین/به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، جعفر سروی با بیان این خبر اظهار کرد: با توجه به ضرورت و اهمیت توسعه روش های ترمیمی در سطح محلات شهری و شناخت میدانی قابل اطمینان تسهیلگران در دفاتر توسعه محلی در محلات کم برخوردار و اهمیت انجام اقدامات اجتماعی توامان با عملیات عمرانی در راستای […]

شهرداران آنلاین/به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، جعفر سروی با بیان این خبر اظهار کرد: با توجه به ضرورت و اهمیت توسعه روش های ترمیمی در سطح محلات شهری و شناخت میدانی قابل اطمینان تسهیلگران در دفاتر توسعه محلی در محلات کم برخوردار و اهمیت انجام اقدامات اجتماعی توامان با عملیات عمرانی در راستای ارتقا سطح فرهنگی جامعه، تفاهم نامه ای بین معاونت خدمات شهری و معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری شهری با هدف تسریع و تسهیل روندهای دستیابی به اهداف ترمیمی منعقد شد.

وی افزود: در همین راستا سازمان بازآفرینی شهری به جهت شناخت ظرفیت های علمی و اجرایی دفاتر تسهیلگری، فراخوانی ارائه و از ۱۲ دفتر تسهیلگری سطح شهر مصاحبه و توانسنجی توسط ناظر علمی دبیرخانه، نماینده معاونت خدمات شهری، نماینده سازمان بازآفرینی و نماینده معاونت اقتصادی صورت گرفت.

مدیر پروژه شهر ترمیمی شهرداری مشهد بیان کرد: مطابق بررسی های صورت گرفته ۶ دفتر به عنوان پایلوت اجرای طرح محله ترمیمی با کسب رتبه های یک تا ۶ برگزیده شدند.

لازم به ذکر است؛ کار این دفاتر مواجه و پیشگیری از جرائم و تخلفات شهری به صورت ترمیمی و با کمک شوراهای حل اختلاف صلحیه است.