اجرای پروژه های شهری؛ با رویکرد تعامل، همکاری و کار تیمی

شهرداران آنلاین/شهردار شاهرود مهندس علیرضا حاجی محمد علی در صحن علنی شورای اسلامی شهر شاهرود با اشاره به اینکه اجرای پروژه های شهری با رویکرد تعامل، همکاری و کار تیمی انجام و در حال انجام است، عنوان داشت: ضمن تقدیر و تشکر از حمایت های اعضای شورای اسلامی شهر در پیشبرد پروژه های مختلف شهری […]

شهرداران آنلاین/شهردار شاهرود مهندس علیرضا حاجی محمد علی در صحن علنی شورای اسلامی شهر شاهرود با اشاره به اینکه اجرای پروژه های شهری با رویکرد تعامل، همکاری و کار تیمی انجام و در حال انجام است، عنوان داشت: ضمن تقدیر و تشکر از حمایت های اعضای شورای اسلامی شهر در پیشبرد پروژه های مختلف شهری می توان گفت که مدیریت مهم ترین عامل حیات، رشد و بالندگی یا نابودی سازمان است و یک مدیر علاوه بر اینکه باید حاکم دلها باشد تا روند حرکت از ” وضع موجود” به سوی” وضعیت مطلوب” را هدایت کند می تواند با رویکرد تعامل و همکاری و تشکیل کار تیمی پروژه ها و اقدامات عمرانی، فضای سبز، زیبا سازی، فرهنگی، خدمات شهری و … را به نحوه شایسته پیش برده و در راستای توسعه شهر و رضایتمندی شهروند گام بردارد.