احداث پست سیاربرق ٢٠/۶٣ کیلوولتی صفادشت با همکاری شهرداری این شهر 

شهرداران آنلاین/به گزارش روابط عمومی شهرداری صفادشت؛محمدعلی کریمی،شهردارصفادشت از مشارکت این شهرداری دراحداث پست برق سیار٢٠/۶٣ کیلوولتی صفادشت باهمکاری اداره برق خبر داد و گفت: باتوجه به افزایش جمعیت شهر طی سالهای اخیر و توسعه و گسترش تعدادکارخانه ها و کارگاههای تولیدی شهرک های صنعتی و گلخانه ای  این شهر منجر به  افت ولتاژ وکمبود […]

شهرداران آنلاین/به گزارش روابط عمومی شهرداری صفادشت؛محمدعلی کریمی،شهردارصفادشت از مشارکت این شهرداری دراحداث پست برق سیار٢٠/۶٣ کیلوولتی صفادشت باهمکاری اداره برق خبر داد و گفت: باتوجه به افزایش جمعیت شهر طی سالهای اخیر و توسعه و گسترش تعدادکارخانه ها و کارگاههای تولیدی شهرک های صنعتی و گلخانه ای  این شهر منجر به  افت ولتاژ وکمبود برق گردیده که با شروع فصل تابستان و پیک مصرف انرژی طی هماهنگی های بعمل آمده با اداره محترم برق منطقه،مقررگردید درزمینی که شهرداری صفادشت دراختیار اداره مذکورقرار داده است پست سیاربرق جهت تامین وتقویت برق منطقه  احداث گردد. 

شهردار صفادشت همچنین درپایان از در اختیار گذاشتن زمینی درحدود هزارو دویست مترمربع و تحویل آن به اداره برق منطقه  اشاره کرد و گفت:درحال حاضر این زمین به اداره برق واگذار گردیده است و در صدد هستیم تا یک ماه آینده این پست با همکاری اداره مذکور به بهره برداری برسد.