احداث ۹ پارک محله ای با تغییر کاربری های دیگر به فضای سبز

شهرداران آنلاین/به گزارش شهریار، ایرج شهین باهر با بیان اینکه در دوره فعلی مدیریت شهری هیچ کاربری فضای سبز به کاربری دیگری تغییر نیافته، اظهار کرد: ما در این دوره نه تنها از تغییر کاربری فضای سبز به کاربری های دیگر جلوگیری کردیم، بلکه کاربری های دیگری را به کاربری فضای سبز تبدیل کردیم و […]

شهرداران آنلاین/به گزارش شهریار، ایرج شهین باهر با بیان اینکه در دوره فعلی مدیریت شهری هیچ کاربری فضای سبز به کاربری دیگری تغییر نیافته، اظهار کرد: ما در این دوره نه تنها از تغییر کاربری فضای سبز به کاربری های دیگر جلوگیری کردیم، بلکه کاربری های دیگری را به کاربری فضای سبز تبدیل کردیم و در این راستا ۹ پارک محله ای نیز احداث شده است.

او ادامه داد: باغ ها و فضاهای سبز به عنوان ریه‌های تبریز در دوره فعلی مدیریت شهری برای تجاری سازی فروخته نشده و حتی برای جلوگیری از نابودی در آینده، تملک شده و به پارک تبدیل شده است.

شهردار تبریز عنوان کرد: تلاش مجموعه شهرداری تبریز احیای باغ شهر تاریخی تبریز است و پارک‌ های محله‌ای در مناطق مختلف شهر هم بر همین اساس احداث می‌شود.

او افزود: این اقدام برای نخستین بار در کشور انجام می شود که در یک شهر، کاربری های دیگر به کاربری فضای سبز تبدیل شده و در این راستا ۹ پارک محله ای ایجاد شود.

ایرج شهین باهر با اشاره به اسامی این پارک ها، گفت: پارک ترافیک، پارک کودک، پارک تجلایی، باغشهر، پارک صنوبر، پارک امیریه، پارک ستارخان، پارک فضولی و … از جمله پارک های محله ای هستند که از کاربری هایی همچون مسکونی، خدماتی، گورستان و … به کاربری فضای سبر تغییر یافته اند.