اختصاص اعتبارات ویژه به شهرداری های کردستان در سفر رئیس جمهور پیگیری می شود – اخبار شهرداریهای کشور | بلدیه آنلاین
پنجشنبه, ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ / ۰۱:۵۶:۳۲