اختصاص اعتبار ۳۹ میلیارد ریال به محله های هدف طرح محله ما در منطقه ۱۲

شهرداران آنلاین/به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، ۶ محله از سطح منطقه ۱۲ برای نقاط هدف جهت شروع فرآیند تسهیلگران انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفت. ۶ محله انتخاب شده شامل محلات چهاربرج، کلاته برفی، نقویه، صادقیه، رحمانیه و مجیدیه است که برای هر محله مبلغ ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار در […]

شهرداران آنلاین/به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، ۶ محله از سطح منطقه ۱۲ برای نقاط هدف جهت شروع فرآیند تسهیلگران انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفت.

۶ محله انتخاب شده شامل محلات چهاربرج، کلاته برفی، نقویه، صادقیه، رحمانیه و مجیدیه است که برای هر محله مبلغ ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

همچنین در جلسه کمیته اجرایی مقرر شد تا در این نقاط نظرسنجی محلی برای مشکلات و نیازهای محلات در حوزه های اجرایی صورت پذیرد و اولویت ها مشخص شود تا مشکلات شناسایی، پیگیری و رفع شود.