ادامهٔ آسفالت و لکه گیری معابر و محله شهید رجایی قهجاورستان

به گزارش خبرگزاری شهرداری های کشور “بلدیه آنلاین” و به نقل از روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر قهجاورستان، محمود صادقین شهردار قهجاورستان از استمرار آسفالت و لکه گیری معابر شهر تا آخرین روزهای سال و تکمیل آسفالت معابر باقیمانده در سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری شهرداری های کشور “بلدیه آنلاین” و به نقل از روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر قهجاورستان، محمود صادقین شهردار قهجاورستان از استمرار آسفالت و لکه گیری معابر شهر تا آخرین روزهای سال و تکمیل آسفالت معابر باقیمانده در سال آینده خبر داد.