ادامه پروژه خانه فرهنگ مارلیک شهرداری ملارد

شهرداران آنلاین/به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری و به نقل از روابط عمومی معاونت زیربنایی و ترافیک، در ادامه ساخت و ساز پروژه خانه فرهنگ، قالب بندی و بتن ریزی برخی از ستونهای آن انجام شده و ۱۶ ستون در سه روز آینده نیز بتن ریزی می گردد.

شهرداران آنلاین/به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری و به نقل از روابط عمومی معاونت زیربنایی و ترافیک، در ادامه ساخت و ساز پروژه خانه فرهنگ، قالب بندی و بتن ریزی برخی از ستونهای آن انجام شده و ۱۶ ستون در سه روز آینده نیز بتن ریزی می گردد.