ارائه تفریغ بودجه شهرداری قم برای نخستین بار قبل از پایان مهلت قانونی/به روز بودن تمامی حساب‌های شهرداری

شهرداران آنلاین/مهرداد توکلی در گفت‌وگو با خبرنگار شهرنیوز، با بیان اینکه شهرداری‌ها نهادهای عمومی و غیردولتی هستند و تمام درآمدها؛ یعنی ۹۵ درصد آن‌ها از مشارکت‌های مردمی است، اظهار داشت: ۱۰۰ درصد هزینه‌ها نیز به سمتی است که برای نگهداری، مسائل عمرانی شهر و محدوده‌های شهری استفاده می‌شود. مدیرکل امور مالی شهرداری قم افزود: سال […]

شهرداران آنلاین/مهرداد توکلی در گفت‌وگو با خبرنگار شهرنیوز، با بیان اینکه شهرداری‌ها نهادهای عمومی و غیردولتی هستند و تمام درآمدها؛ یعنی ۹۵ درصد آن‌ها از مشارکت‌های مردمی است، اظهار داشت: ۱۰۰ درصد هزینه‌ها نیز به سمتی است که برای نگهداری، مسائل عمرانی شهر و محدوده‌های شهری استفاده می‌شود.

مدیرکل امور مالی شهرداری قم افزود: سال ۹۹ بودجه مصوب شهرداری قم، سه هزار و ۸۰ میلیارد تومان به تصویب شورا و تأیید فرمانداری رسید که با فراز و نشیب‌هایی که در پی بروز کرونا و مسائل اقتصادی اتفاق افتاد، در آذرماه ۹۹ با یک لایحه‌ای به میزان دو هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان اصلاح و توسط شورای اسلامی شهر تصویب شد.

وی با بیان اینکه از این میزان سهم درآمدی دو هزار و ۴۶۷ میلیارد تومان که ۸۶ درصد بودجه درآمدی شهرداری را شامل می‌شود محقق شد، ابراز کرد: از طرفی نزدیک به دو هزار و ۴۱۹ میلیارد تومان از دو هزار و ۴۶۷ میلیارد تومان هزینه شد.

توکلی با اشاره به اینکه در قسمت هزینه‌های جاری که شامل تمام مسائل برای نگهداری شهر، حقوق و مزایای کارکنان شهرداری، مسائل خدمات شهری، فضای سبز و… بوده در سال ۹۹ نزدیک به ۶۹۵ میلیارد تومان مصوب شورا بود، تصریح کرد: ۶۵۰ میلیارد تومان از این اعتبار که  ۹۳ درصد  اعتبارات هزینه‌های جاری را شامل می‌شد محقق شد.

وی خاطرنشان کرد: در موضوع عمرانی که شامل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی مسائل زیرساختی شهر، ایجاد تقاطع‌ها، ایجاد ساختمان‌ها و مباحثی که مربوط به زیرساختی ازجمله پیاده راه‌ها، پل‌ها، زیرگذرها، تقاطع‌ها، فرهنگسراها و کتابخانه‌ها، ورزشگاه‌ها؛ دو هزار و ۱۷۷ میلیارد تومان اعتبار عمرانی پیش‌بینی‌شده بود که از این مبلغ یک هزار و ۷۶۸ میلیارد تومان نزدیک  ۸۱ درصد عملکرد داشتیم.

مدیرکل امور مالی شهرداری قم یادآور شد: در مجموع هزینه‌های جاری و عمرانی شهرداری قم دو هزار و ۴۱۹ میلیارد بوده است که دو هزار و ۴۶۷ میلیارد تومان پول گرفته و منابع برای شهرداری ایجاد و در مقابل آن  هزینه شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اذعان کرد: با تأکید شهردار تصمیم بر این شد تا پایان سال ۹۹ دفاتر مالی شهرداری شامل هزینه‌ها، درآمدها و سندها تسویه‌حساب مالی طبقه‌بندی و در ابتدای سال ۱۴۰۰ نیز تفریغ بودجه سال مالی احصا شود.

توکلی ادامه داد: اوایل فرودین ماه امسال دفاتر مالی تمام شد و مغایرت‌ها گرفته و تطبیق حساب انجام و تا پایان فرودین ماه نیز نسخه اولیه تفریغ بودجه آماده شد.

وی با بیان اینکه در سال ۹۹ فرمت بودجه نسبت به ۹۸ و سال‌های قبل از آن متفاوت بود، عنوان کرد: در مقابل نیز تفریغ باید با فرمت جدید ارائه می‌شد که اوایل اردیبهشت‌ماه این فرمت و تمام محاسبات آن در حوزه برنامه‌ریزی و مالی انجام شد و تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ تفریغ بودجه ۹۹ شهرداری آماده لایحه و ارائه به شورای اسلامی شهر شد.

مدیرکل امور مالی شهرداری قم افزود: براساس ضابطه دیگر، باید به کمیسیون برنامه‌وبودجه شورا نیز صورت‌های مالی شهرداری ارائه شود که این نیز تا اواسط خردادماه صورت مالی ۹۹ به شورای اسلامی شهر تحویل داده می‌شود و طبق وعده داده‌شده از ابتدای نیمه دوم خرداد وارد حسابرسی شهرداری می‌شوند، تا قبل از اتمام دوره پنجم شورای اسلامی شهر مصوبه تفریغ بودجه سال ۹۹ را بگیریم.

وی اظهار داشت: امسال نخستین سالی بود که در شش سال گذشته قبل از پایان مهلت قانونی، موفق شدیم تفریغ بودجه را به شورا ارائه دهیم که این نشان از به‌روز بودن حساب‌ها در سطح مناطق و سازمان‌ها، ثبت عملیات روزانه حساب‌ها و مغایرت گیری در پایان هرماه و تطبیق گیری حساب در پایان هر فصل است.