ارائه طرح نوار‌ سبز بابل به مرحله پایانی رسید

شهرداران آنلاین/طرح نوار‌ سبز در قالب لاین دوچرخه سواری و پیاده روی در بلوار شهید‌ یاسینی و محدوده تالاب گل نیلوفر ایجاد می شود. به گزارش روابط عمومی شهرداری بابل، مهدی کیانی شهردار بابل از اجرای طرح نوار سبز در مسیر کمربندی شرقی دوم خبر داد و گفت : طراحی و کارهای اولیه اجرای پروژه […]

شهرداران آنلاین/طرح نوار‌ سبز در قالب لاین دوچرخه سواری و پیاده روی در بلوار شهید‌ یاسینی و محدوده تالاب گل نیلوفر ایجاد می شود.
به گزارش روابط عمومی شهرداری بابل، مهدی کیانی شهردار بابل از اجرای طرح نوار سبز در مسیر کمربندی شرقی دوم خبر داد و گفت :
طراحی و کارهای اولیه اجرای پروژه در مسیر بلوار شهید یاسینی، محدوده تالاب گل نیلوفر و انجام نوار سبز دوچرخه‌سواری انجام شد.
با ارائه مراحل پایانی کار توسط مشاور طرح، این پروژه اجرایی می شود.
محدوده اجرای این طرح از مسیر بلوار شهید یاسینی و دور تا دور آب بندان گل نیلوفر خواهد بود.
مسیر اول با محوریت آب بندان و دسترسی به کمربندی دوم شرقی و مسیر دوم برای دوچرخه‌سواری و همچنین اجرای طرح هندسی تا پارک نوشیروانی در نظر گرفته شده است.