ارتقای ضریب ایمنی پل عابر پیاده ملارد

شهرداران آنلاین/به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد، کرمی مدیریت حمل و نقل و ترافیک شهرداری از تجهیز، تعمیر و ایمن سازی پل‌عابر پیاده ملارد ویلا خبر دادند. ایشان افزودند با توجه به ناایمن بودن پل بدلیل سرقت در قطعات و نرده های پل و وجود احتمال خطر سقوط بخصوص برای کودکان […]

شهرداران آنلاین/به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد، کرمی مدیریت حمل و نقل و ترافیک شهرداری از تجهیز، تعمیر و ایمن سازی پل‌عابر پیاده ملارد ویلا خبر دادند. ایشان افزودند با توجه به ناایمن بودن پل بدلیل سرقت در قطعات و نرده های پل و وجود احتمال خطر سقوط بخصوص برای کودکان ، پیمانکار را مجاب به تعمیر ، اصلاح و بالا بردن سطح ایمنی پل کرده اند. کرمی همچنین گفتند  اگر شهروندان  نیاز معابر محلی خود به پل‌های عابر پیاده و یا تعمیر آن را دارند به شهرداری مناطق اعلام کنند تا درخواست آن ها در کمیته حمل و نقل و ترافیک مورد بررسی قرار گیرد.