ازدید شهردار رشت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان از شرکت کود آلی گیلان

شهرداران آنلاین/ به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، سید محمد احمدی شهردار رشت به همراه کیوان محمدی رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی استان گیلان، رمضانپور نرگسی رئیس شورای اسلامی رشت و رسولی عضو شورا از شرکت کود آلی گیلان بازدید کردند.   در این بازدید در خصوص تخصیص اعتبار […]

شهرداران آنلاین/ به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، سید محمد احمدی شهردار رشت به همراه کیوان محمدی رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی استان گیلان، رمضانپور نرگسی رئیس شورای اسلامی رشت و رسولی عضو شورا از شرکت کود آلی گیلان بازدید کردند.

 

در این بازدید در خصوص تخصیص اعتبار از سوی سازمان مدیریت برنامه ریزی برای افزایش ظرفیت کود آلی، راه اندازی دستگاه زباله سوز و پروژه ساماندهی سراوان تصمیماتی اتخاذ شد.

 

سید محمد احمدی شهردار رشت معضل پسماند را یک مبحث ملی عنوان کرد و با اشاره به اینکه شهرداری رشت به تنهایی نمی تواند مشکل سراوان و احداث زباله سوز را رفع کند خواستار مشارکت و هم افزایی سایر دستگاه های اجرایی و تامین اعتبار ویژه ملی برای رفع این معضل شد.

کیوان محمدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان نیز ضمن قول مساعدت لازم جهت پیگیری اعتبارات ملی درخصوص پروژه های ذکر شده برضرورت فرهنگ سازی مدیریت پسماند به ویژه در سنین پایه تاکید کرد