استفاده از ظرفیت های خوب سامانه های ۱۳۷ و ۱۸۸۸ در شناسایی کودکان زباله گرد

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در بازدید از سامانه های ۱۳۷ و ۱۸۸۸، با اشاره به ظرفیت های این سامانه ها در دریافت و رسیدگی به پیام های مردمی، بر همکاری دو مجموعه بازرسی و معاونت امور اجتماعی و فرهنگی در اجرای بهینه طرح جمع آوری کودکان زباله گرد تاکید کرد.
print
استفاده از ظرفیت های خوب سامانه های 137 و 1888 در شناسایی کودکان زباله گرد

استفاده از ظرفیت های خوب سامانه های ۱۳۷ و ۱۸۸۸ در شناسایی کودکان زباله گرد

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در بازدید از سامانه های ۱۳۷ و ۱۸۸۸، با اشاره به ظرفیت های این سامانه ها در دریافت و رسیدگی به پیام های مردمی، بر همکاری دو مجموعه بازرسی و معاونت امور اجتماعی و فرهنگی در اجرای بهینه طرح جمع آوری کودکان زباله گرد تاکید کرد.

به گزارش سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی شهرداری تهران؛ در این بازدید که مسعود حمزه ای رئیس سازمان بازرسی نیز حضور داشت، محمد رضا جوادی یگانه به همراه جمعی از مدیران معاونت اجتماعی و فرهنگی ضمن بازدید از سامانه های ۱۳۷ و ۱۸۸۸، بر همکاری بیشتر دو مجموعه بازرسی و معاونت اجتماعی در رسیدگی به موضوعات مختلف فرهنگی و اجتماعی به ویژه اجرای طرح جمع آوری کودکان زباله گرد تاکید کرد .
جوادی یگانه با اشاره به ظرفیت های سامانه های مردمی ۱۳۷ و ۱۸۸۸ سازمان بازرسی، گفت : سامانه ۱۳۷ یکی از مجموعه های شاخص شهرداری در ارتباط با مردم می باشد که رضایتمندی شهروندان از عملکرد این سامانه و رسیدگی به پیام ها می تواند باعث افزایش سرمایه اجتماعی شود.

وی ضمن اعلام آمادگی جهت همکاری با سامانه های سازمان بازرسی جهت پیگیری پیام های دریافتی در بحث کودکان زباله گرد خاطرنشان کرد: در بحث پروژه مشترک معاونت اجتماعی و بازرسی چند مسئله قابل اهمیت است. اول حمایت  اجتماعی از کودکان کار و حساس شدن جامعه نسبت به این موضوع می باشد و مسئله دیگر، تبلیغات شهری است که در اجرایی شدن طرح قابل توجه است.

حمزه ای رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران در ادامه با بیان اینکه سامانه های ۱۳۷ و ۱۸۸۸ به عنوان شاخه ها و حسگرهای ارتباطی شهروندان و شهرداری می باشند، عنوان داشت: رویکرد ما این است که دغدغه های مردم را به سیستم مدیریت شهرداری انتقال دهیم و این حس تعامل و رضایت در میان شهروندان ایجاد شود که از طریق  تماس با مجموعه داخلی شهرداری امکان رسیدگی به درخواست آنها وجود دارد.

وی نیز بر آمادگی سازمان بازرسی جهت همکاری با معاونت اجتماعی به منظور حمایت از کودکان کار تاکید کرد و افزود: اختصاص گروه موضوع ویژه برای شناسایی کودکان زباله گرد و پیمانکاران متخلف در به کار گیری کودکان و همچنین ارا ئه گزارشات مستمر از میزان پیام های دریافتی به تفکیک مناطق و نواحی بخشی از همکاری های ما با معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران خواهد بود.