استقبال از غرفه شهرداری منطقه ۹ در چهارمین روز نمایشگاه تهران ۱۴۰۱

در چهارمین روز نمایشگاه تهران ۱۴۰۱؛ مدیران ارشد شهری‌ و‌ دولتی پیرامون غرفه شهرداری منطقه۹ چنین گفتند: نرجس سلیمانی عضو شورای اسلامی شهر تهران؛ دستاوردهای مدیریت شهری در منطقه۹ مطلوب و شهروند محور می باشد. احمد صادقی عضو‌کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر؛ غرفه شهرداری منطقه۹ مروری بر چشم انداز و اقدامات اجرایی مدیریت […]

در چهارمین روز نمایشگاه تهران ۱۴۰۱؛ مدیران ارشد شهری‌ و‌ دولتی پیرامون غرفه شهرداری منطقه۹ چنین گفتند:
نرجس سلیمانی عضو شورای اسلامی شهر تهران؛ دستاوردهای مدیریت شهری در منطقه۹ مطلوب و شهروند محور می باشد.
احمد صادقی عضو‌کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر؛ غرفه شهرداری منطقه۹ مروری بر چشم انداز و اقدامات اجرایی مدیریت شهری پهنه غربی پایتخت است.
محمد شوریابی دبیر هیات مرکزی گزینش شهرداری تهران؛ ارائه دستاوردها و خدمات مدیریت شهری با تکنولوژی‌های نوین اقدامی ارزنده است.
داوود گودرزی رئیس سازمان بازرسی شهردار ی تهران؛ لزوم هوشمندسازی سازی شهرداری تهران در راستای مبارزه با فساد و ساختن مجموعه ای کارآمد مورد تاکید است.
همچنین سیدعلی یزدی خواه نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی تهران و سیدمحمد آقامیر عضو شورای اسلامی شهر تهران عملکرد شهرداری منطقه۹ را در راستای حرکت به ایجاد شهری هوشمند در قالب استفاده از فناوری های نوین شایسته تقدیر دانستند.

منبع خبر