اصفهان کارت رایگان

شهرداران آنلاین/مسعود بنده‌خدا در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: در سال‌های اخیر صحبت‌هایی در خصوص ارائه اصفهان کارت رایگان به شهروندان دارای معلولیت در شهر اصفهان مطرح شده است در این راستا ظرف یک ماه آینده مشکلات پیش روی این طرح برداشته و ثبت نام این افراد آغاز خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: […]

شهرداران آنلاین/مسعود بنده‌خدا در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: در سال‌های اخیر صحبت‌هایی در خصوص ارائه اصفهان کارت رایگان به شهروندان دارای معلولیت در شهر اصفهان مطرح شده است در این راستا ظرف یک ماه آینده مشکلات پیش روی این طرح برداشته و ثبت نام این افراد آغاز خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی‌های انجام شده نزدیک به ۴۲ هزار معلول در شهر اصفهان از نوع درجه معلولیت‌های مختلف خیلی شدید، شدید، متوسط و ضعیف زندگی می‌کنند که لازم است بستر حضور این افراد را در جامعه فراهم کنیم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: طبق تبصره ۱ ماده ۵ قانون جامع حمایت از معلولیت مصوب سال ۱۳۹۷ شهرداری باید سیستم حمل و نقلی اتوبوس و مترو را به صورت رایگان در اختیار افراد با معلولیت درجه شدید و خیلی شدید قرار دهد که مجموعاً نزدیک به ۲۰ هزار نفر شامل این طرح می‌شوند.

بنده‌خدا گفت: هزینه این طرح پس از تصویب در بودجه شهر لحاظ شد که برای این ۲۰ هزار نفر، اصفهان کارت رایگان صادر شود.

وی با بیان اینکه تاکنون اطلاعات این افراد از سازمان بهزیستی گرفته شده است، ادامه داد: شهروندان دارای معلولیت پس از دریافت پیامک اطلاع رسانی می‌توانند با مراجعه به سایت اصفهان کارت و ارائه اطلاعات و مشخصات خود در این طرح ثبت نام کنند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان افزود: اطلاعات این افراد پس از انطباق با سازمان بهزیستی تأیید و اصفهان کارت صادر می‌شود.