اصلاح آیین نامه استخدامی دهیاران بررسی شد

در نشستی با حضور معاون امور دهیاری های سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و جمعی از مدیران و کارشناسان این سازمان و همچنین جمعی از مدیران کل دفاتر امور روستایی و شوراهای استانداریها، اصلاح آیین نامه استخدامی دهیاران بررسی شد. به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، آیین نامه استخدامی دهیاران کشور در […]

در نشستی با حضور معاون امور دهیاری های سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و جمعی از مدیران و کارشناسان این سازمان و همچنین جمعی از مدیران کل دفاتر امور روستایی و شوراهای استانداریها، اصلاح آیین نامه استخدامی دهیاران بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، آیین نامه استخدامی دهیاران کشور در جلسه روز ۲۸ آذر ماه کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک دولت مطرح و بررسی شد.

در این جلسه مقرر شد برخی از ابهام های آیین نامه پیشنهادی اصلاح و دوباره در دستور کار این کمیسیون قرار گیرد.
در این راستا در جلسه ای که ۸ دی ماه با حضور معاون امور دهیاریها و جمعی از مدیران کل و کارشناسان سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و جمعی از مدیران کل دفاتر امور روستایی و شوراهای استانداریها تشکیل شد، پس از تبادل نظر و بیان نظرات، در نهایت اصلاحات مورد نظر کمیسیون دولت انجام شد
این موارد پس از هماهنگی با سازمان اداری و استخدامی کشور، به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک دولت ارجاع می شود.

لینک خبر : http://imo.org.ir/RContent/I77RBL-.aspx