اصنافی شهردار شیراز شد

شهرداران آنلاین/به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، بعد از گذشت چند روز از بررسی صلاحیت، دیدگاه‌ها و برنامه‌های گزینه‌های تصدی شهرداری شیراز، شورای شهر شیراز سید احسان اصنافی را به عنوان شهردار انتخاب کرد. پس از بررسی برنامه‌های ٢٢ گزینه مطرح شده برای گرفتن سکان شهرداری شیراز، ۵ نفر به رای گیری راه یافتند […]

شهرداران آنلاین/به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، بعد از گذشت چند روز از بررسی صلاحیت، دیدگاه‌ها و برنامه‌های گزینه‌های تصدی شهرداری شیراز، شورای شهر شیراز سید احسان اصنافی را به عنوان شهردار انتخاب کرد.

پس از بررسی برنامه‌های ٢٢ گزینه مطرح شده برای گرفتن سکان شهرداری شیراز، ۵ نفر به رای گیری راه یافتند که از میان آن‌ها محمد بذرافشان، محمد فرخ زاده و محمد علی چوبینه از کاندیداتوری انصراف دادند و رأی‌گیری بین دو نفر ادامه پیدا کرد.
علی حسین رعیتی فر و سید احسان اصنافی گزینه‌های نهایی تصدی پست شهرداری بودند که پس از رأی‌گیری سید احسان اصنافی ٨ رأی و علی حسین رعیتی فر ۵ رأی کسب کردند و به این ترتیب اصنافی به عنوان شهردار انتخاب شد.

اصنافی که در شورای چهارم نیز عضو هیئت رئیسه شورا بود، هم اکنون نائب رئیس ششمین دوره شورای شهر شیراز است.

تحصیلات او کارشناسی راه و ساختمان از دانشگاه شیراز و کارشناسی ارشد عمران از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران است.