اعطای بیش از ۱۲۰۰ قطعه زمین در راستای طرح جوانی جمعیت

با حضور مشاور وزیر راه و شهرسازی، ۱۲۹۳ قطعه زمین در قالب ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سالن فردوسی شهرداری بندرعباس به زوج های هرمزگانی اعطا شد. به گزارش خبرگزاری بلدیه آنلاین به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندرعباس، صبح یکشنبه ۹ مهرماه آیین واگذاری ۱۲۹۳ […]

با حضور مشاور وزیر راه و شهرسازی، ۱۲۹۳ قطعه زمین در قالب ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سالن فردوسی شهرداری بندرعباس به زوج های هرمزگانی اعطا شد.

به گزارش خبرگزاری بلدیه آنلاین به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندرعباس، صبح یکشنبه ۹ مهرماه آیین واگذاری ۱۲۹۳ قطعه زمین در قالب ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در استان هرمزگان با حضور مهدی دوستی استاندار هرمزگان، سادات مشاور وزیر راه و شهرسازی ، مصیب نظری رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس، مهدی نوبانی شهردار بندرعباس، عباس کمالی مدیر کل راه و شهرسازی استان هرمزگان و جمعی از مسئولین دستگاههای اجرایی استان در سالن فردوسی شهرداری بندرعباس برگزار شد.

در ماده ۴ قانون حمایت از خانواده دولت مکلف است یک قطعه زمین و یا واحد مسکونی به میزان حداکثر ۲۰۰ مترمربع منطبق با ضوابط حد نصاب تفکیک بر اساس طرح های هادی روستایی و شهری پس از تولد فرزند سوم  به صورت فروش اقساطی با دو سال تنفس و هشت سال اقساط اعطا نماید و سند مالکیت، پس از پرداخت آخرین قسط، ظرف حداکثر یک ماه، به مالکین تحویل داده شود.

گفتنی است در این بین ۸۴۱ خانواده از بندرعباس، ۱۳۹ خانواده از شهرستان حاجی آباد و ۳۱۳ خانواده از رودان بودند.