شهر ملارد به واسطه گستردگی جغرافیایی، پراکندگی جمعیت و ناهمگونی جمعیتی نیاز فراوانی به تجمیع امکانات اداری و خدماتی و همچنین پروژه هایی که بخشی از نیازهای اساسی مردم را مرتفع سازد، دارد. سخن و منظور نظر ما فرصت مغتنمی است که پس از سالها فراهم آمده تا شهروندان این شهر غربی استان تهران تحت لوای مدیریتی منسجم و هماهنگ، پتانسیل و توانمندی های بالقوه خود را به بالفعل تبدیل کند.
در همین راستا مهندس محمد بهمنی شهردار منتخب و توانمند شهر ملارد در نشست با اصحابه رسانه به مناسبت ایام الله مبارک دهه فجر در جهت شفاف سازی و گزارش عملکرد مجموعه مدیریت شهری در مدت زمانی( ۴ماه) که خدمتگزار مردم شریف ملارد بوده است به معرفی برخی از پروژه های شهر در سال جاری و آتی پرداخت.
بهمنی اظهار داشت: در این مدت درآمد شهرداری ملارد ۱۵۰ میلیارد تومان بوده که ۳۶ میلیارد آن از محل ارزش افزوده و الباقی از محل منابع داخلی شهرداری تامین شده است. متاسفانه از ابتدای آذرماه سال جاری ارزش افزوده شهرداری ها قطع شد که در بهمن ماه مقدار جزئی حدود ۵۵۰میلیارد تومان بین شهرداری های استان تهران تقسیم شد که مبلغ ناچیزی به شهرداری ملارد اختصاص پیدا کرد. در صورتیکه به استناد بند الف و ب ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده حق و جزئی از درآمدهای قانونی شهرداریها محسوب می شود.
شهردار ملارد در ادامه گفت: همچنین اختلافی بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی با مرکز آمار بر سر جمعیت سکونتگاه های غیررسمی استان تهران وجو دارد. مرکز آمار این جمعیت را ۳۱۱ نفر و سازمان مدیریت ۴ میلیون نفر درنظر گرفته اند که در حال حاضر این اختلافات باعث قطع ارزش افزوده شهرداریها شده است. هرچند که این موضوع در بحث درآمدهای شهرداری و روند اجرای پروژه ها تاثیرگذار بوده و سرعت عمل ما را کند کرده ، اما مجموعه ما تمام سعی و تلاش خود را در این زمینه  به کار گرفته تا متوقف نباشیم .
منبع خبر