وی با بیان اینکه جای خانه محیط زیست در مجموعه سراهای محله خالی بود ابراز امیدواری کرد: با اقدام مؤثر و موفق، راه اندازی خانه محیط زیست در سطح محلات به زودی شاهد خواهیم بود که خانه‌های محیط زیست در تمامی محلات مناطق پایتخت راه اندازی شود.

مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با اشاره به اینکه در مجموعه مدیریت شهری، مسائل محیط زیست یکی از اولویت‌های امور است تصریح کرد: حتماً با تشکیل خانه‌های محیط زیست فضای تعامل و ارتباط تنگاتنگ بین شهروندان و مجموعه مدیریت شهری شکل خواهد گرفت و مسائل و مشکلات محیط زیست محلات از این طریق دنبال می‌شود.

انصاری راه اندازی خانه‌های محیط زیست در سطح محلات را سرآغاز فرهنگ سازی، آموزش و ارتقا فرهنگ محیط زیستی و کیفیت زندگی شهری دانست