تقویت راهکارهای توانمندسازی افزایش درآمد شهرداری اهواز

شهرداران آنلاین/جلسه درآمدی شهرداری اهواز با حضور ابراهیم نوشادی شهردار اهواز و مدیران شهرداری برگزار شد. نوشادی در این جلسه در خصوص ارزیابی و شناسایی نقاط ضعف و قوت هر منطقه گفت:باید تیم تحقیقاتی پژوهشی از دانشگاه را به کار بگیریم تا تمام بخش های منطقه را شناسایی و قیمت بندی ها را مشخص کند.وی […]

شهرداران آنلاین/جلسه درآمدی شهرداری اهواز با حضور ابراهیم نوشادی شهردار اهواز و مدیران شهرداری برگزار شد.

نوشادی در این جلسه در خصوص ارزیابی و شناسایی نقاط ضعف و قوت هر منطقه گفت:
باید تیم تحقیقاتی پژوهشی از دانشگاه را به کار بگیریم تا تمام بخش های منطقه را شناسایی و قیمت بندی ها را مشخص کند.

وی افزود: در حوزه مالی نیز کمیته آسیب شناسی باید تشکیل شود تا تمام لوایح را از کلانشهرها در تمام حوزه ها دریافت و بررسی کند تا لوایح خودمان را حداکثر تا اوایل تیرماه به شورا ارائه دهیم.

نوشادی عنوان کرد: حسابها و مزایدات شهرداری تا اوایل تیرماه باید تعیین تکلیف و بسته شوند.

شهردار اهواز با اشاره به لزوم نوآوری در کارها اظهار کرد: باید از تجارب سایر کلانشهرهای موفق الگو بگیریم و با بومی سازی آن و بکار گیری خلاقیت جهت پیشبرد امور به نحو احسن در کارها موجبات رضایتمندی شهروندان را فراهم سازیم.

ابراهیم نوشادی خطاب به مدیران ادامه داد: با کلانشهرها ارتباطمناسبی داشته باشید تا از آخرین رویدادها در حوزه های مدیریت شهری مطلع باشید.

وی خاطرنشان کرد: سازمانها باید برای درآمدزایی تلاش کنند و از شیوه درآمدزایی شهرهای دیگر الگو بگیریم.