افزایش ضریب ایمنی مترو

شهرداران آنلاین/معاون آمادگی، مقابله و پدافند غیرعامل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از بررسی دستورالعمل افزایش ضریب ایمنی مترو خبر داد. اسماعیل سلیمی در گفت‌وگو با ایسنا، دراین باره گفت: دستورالعمل افزایش ایمنی مترو با هدف حفظ جان شهروندان در مترو طی شرایط عادی و بحرانی است که در راستای مصوبه شورای اسلامی شهر تهران با موضوع تدوین […]

شهرداران آنلاین/معاون آمادگی، مقابله و پدافند غیرعامل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از بررسی دستورالعمل افزایش ضریب ایمنی مترو خبر داد.

اسماعیل سلیمی در گفت‌وگو با ایسنا، دراین باره گفت: دستورالعمل افزایش ایمنی مترو با هدف حفظ جان شهروندان در مترو طی شرایط عادی و بحرانی است که در راستای مصوبه شورای اسلامی شهر تهران با موضوع تدوین برنامه عملیاتی مدیریت بحران و برنامه واکنش اضطراری در مترو و فضاهای زیرسطحی تهیه شده است.

وی ادامه داد: بر اساس این مصوبه ، شهرداری تهران ملزم به ارتقاء سیستم مدیریت بحران، کیفیت دفاع غیرعامل شهر تهران، بهبود سیستم ایمنی و مدیریت بحران، کاربست اصول پدافند غیرعامل و ایمن سازی فضاهای زیرسطحی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساخت شده و بر همین اساس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران نیز بر اساس ضوابط و استانداردهای ملی و بین المللی نظیر مبحث سوم مقررات ملی ساختمان و NFPA و همچنین تجارب سازمانی خود، اقدام به تهیه “پیش نویس دستورالعمل افزایش ضریب ایمنی مترو” کرده است.

سلیمی با بیان اینکه پیش نویس این دستورالعمل در چهار بخش اصلی معماری، سازه، تاسیسات الکتریکی و تاسیسات مکانیکی تهیه شده، تصریح کرد: با توجه به پیچیدگی و گستردگی موضوعات این دستورالعمل مقرر شد جلسات بررسی پیش نویس به صورت مستمر و منظم، تا زمان اجماع بر روی متن مورد تائید همه طرف ها برگزار شود و در نهایت در کمیته فضای زیرسطحی به تصویب برسد.

معاون آمادگی، مقابله و پدافند غیرعامل سازمان مدیریت بحران شهر تهران اظهارکرد: با توجه به تخصصی بودن موضوعات دستورالعمل و نظرات متفاوت بین سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، شرکت راه آهن شهری تهران و حومه و شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه، از یک سو و نقش سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران به عنوان رئیس کمیته هماهنگی مدیریت بحران و واکنش اضطراری شهر تهران، براساس مصوبه ۲۲۲۴ از سوی دیگر، جلسه ای در خصوص بررسی این دستورالعمل تشکیل شد.