افزایش ٢۵ درصدی نرخ کرایه تاکسی در صفادشت 

شهرداران آنلاین/به گزارش روابط عمومی شهرداری صفادشت؛ سرپرست حوزه خدمات شهری شهرداری صفادشت از افزایش ٢۵ درصدی نرخ کرایه تاکسی در شهر خبر داد و گفت: در اسفندماه سال گذشته درخواست افزایش کرایه سال ۱۴۰۰ تاکسی های شهرپس از تصویب در هیئت مدیره و شورای سازمان به شورای محترم اسلامی شهر ارسال گردید و با توجه […]

شهرداران آنلاین/به گزارش روابط عمومی شهرداری صفادشت؛ سرپرست حوزه خدمات شهری شهرداری صفادشت از افزایش ٢۵ درصدی نرخ کرایه تاکسی در شهر خبر داد و گفت: در اسفندماه سال گذشته درخواست افزایش کرایه سال ۱۴۰۰ تاکسی های شهرپس از تصویب در هیئت مدیره و شورای سازمان به شورای محترم اسلامی شهر ارسال گردید و با توجه به افزایش هزینه های نگهداری و استهلاک خودروهای حمل ونقل و شرایط محدودیت سرنشین به خاطر رعایت پروتکل های بهداشتی افزایش نرخ کرایه در نظر گرفته شده است.

سرپرست حوزه خدمات شهری شهرداری صفادشت ادامه داد: در سالجاری نرخ کرایه تاکسی در شرایط عادی برای هر سرنشین در مسیرهای مختلف شهری اعلام و ابلاغ  گردید اما با توجه به وضعیت شیوع ویروس کرونا و الزام تاکسی ها به رعایت فاصله گذاری و پروتکل های بهداشتی مقرر شد میزان نرخ کرایه ها نیز افزایش یابد.

کریمی درپایان ادامه داد، شورای اسلامی شهر صفادشت نیز پیشنهاد سازمان را بررسی و  پس از تصویب جهت اعلام نظر نهایی به کمیته انطباق فرمانداری ارجاع  دادند ودر نهایت با افزایش سن ٢۵ درصدی نرخ کرایه نسبت به سال قبل موافقت گردید.