اقدامات مهم شهرداری اصفهان در زمینه پیشگیری حوادث و توسعه زیرساخت های امدادی

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: اقدامات مهمی که در حوزه امداد و نجات و توسعه زیرساخت های امدادی در شهرداری صورت گرفته، نتیجه توجه ویژه شهرداری و شورای اسلامی شهر در خصوص موضوع پیشگیری حوادث و مقابله با بحران است که جای تشکر دارد.

اقدامات مهم شهرداری اصفهان در زمینه پیشگیری حوادث و توسعه زیرساخت های امدادی

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: اقدامات مهمی که در حوزه امداد و نجات و توسعه زیرساخت های امدادی در شهرداری صورت گرفته، نتیجه توجه ویژه شهرداری و شورای اسلامی شهر در خصوص موضوع پیشگیری حوادث و مقابله با بحران است که جای تشکر دارد.

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، منصور شیشه فروش در برنامه رونمایی از تجهیزات جدید آتش نشانی اصفهان در برنامه “هر یکشنبه، یک افتتاح” اظهار کرد: مدیریت بحران، سه کلید طلایی دارد که پیشگیری مهمترین کلید مدیریت بحران است. خرید تجهیزات از سوی آتش نشانی در مرحله پیشگیری قرار دارد و آمادگی سیستم در برابرحوادث غیرمترقبه را نشان می دهد.

*شهرداری اصفهان برای تمام حوادث احتمالی برنامه دارد

وی ادامه داد: در زمینه رویکرد اقدام با برنامه که یکی دیگر از کلیدهای مدیریت بحران است هم شهرداری مطالعات پهنه سیل شهر اصفهان با عنوان طرح هدایت و جمع آوری آب های سطحی را در دست انجام دارد که کار بسیار بزرگی است تا دراین شرایط کم آبی از روان آب های ناشی از بارندگی استفاده شود. همچنین طرح مطالعاتی فرونشست زمین در شهرداری در حال به اجرا درآمده است که این موضوع نیز با توجه به خشکسالی و مخاطرات آن برای شهر مهم است، در خصوص آلودگی هوا نیز شهرداری اصفهان مطالعاتی را با همکاری سازمان محیط زیست انجام داده است که این مطالعات باید به سناریو تبدیل شده و تا پیش از فرارسیدن آلودگی مجدد هوا در پاییز و زمستان بتوانیم اقداماتی در این خصوص انجام دهیم. شهرداری همچنین برای پهنه بندی خطر زلزله در اصفهان مطالعاتی انجام داده است. قراردادی بین شهرداری و دانشگاه در این خصوص منعقد شده و مشاهده می شود که شهرداری اصفهان برای تمامی این حوادث مهم که شهر اصفهان و منطقه را تهدید می کند برنامه دارد.

کد محتوا ۳۳۸۳۹

برچسب ها