انتشار فراخوان ارائه الگوی بهینه مدیریت پسماندهای شهری

معاون برنامه ریزی و پژوهش سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از انتشار فراخوان پژوهشی این سازمان با موضوع عارضه یابی و ارائه الگوی بهینه مدیریت پسماندهای شهری خبر داد.

انتشار فراخوان ارائه الگوی بهینه مدیریت پسماندهای شهری

معاون برنامه ریزی و پژوهش سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از انتشار فراخوان پژوهشی این سازمان با موضوع عارضه یابی و ارائه الگوی بهینه مدیریت پسماندهای شهری خبر داد.

 به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، فرشاد مستأجران با اعلام این خبر گفت: فراخوان پژوهشی این سازمان با موضوع عارضه یابی و ارائه الگوی بهینه مدیریت پسماندهای شهری، از نقطه تولید تا مرکز پردازش با تکیه بر طرح جامع مصوب مدیریت پسماند شهر اصفهان منتشر شده است.

وی افزود: مدیریت پسماندهای شهری از جمله معضلات عمده در مدیریت شهری است که توجه خاص مدیران شهری را می طلبد و در حال حاضر مدیریت پسماندهای  شهری طبق طرح جامع مدیریت پسماند مصوب سال ۱۳۹۱ در حال اجرا است. 

معاون برنامه ریزی و پژوهش سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اشاره به لزوم بازنگری در این طرح به دلیل بروز مسائل و معضلات جدید در حوزه مدیریت پسماند شهری و نیز توسعه روش های نوین مدیریت افزود: در حال حاضر عدم بروزرسانی سیستم جمع آوری و حمل پسماند شهری در اصفهان باعث اتلاف سرمایه های انسانی، مادی و زمانی می شود و نیاز به بهینه سازی این سیستم ایجاب می کند تا با تعیین نقاط بحرانی در مدیریت پسماند شهری از محل تولید تا محل پردازش، زمینه لازم برای ارتقای فرآیند پردازش و دفع فراهم شود.

مستأجران ادامه داد: در همین راستا سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با انتشار یک فراخوان، از جوامع علمی، محققین و پژوهشگران در زمینه مدیریت پسماندهای شهری از نقطه تولید تا محل پردازش دعوت کرده تا پیشنهادات خود را در قالب یک طرح پژوهشی ارائه کنند.

معاون برنامه ریزی و پژوهش سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه در این فراخوان ارائه راهکارهای عملیاتی برای تحول در زمینه آموزش، فرهنگ سازی و بهینه سازی فرآیندهای زنجیره مدیریت پسماند تا قبل از پردازش مد نظر است، اضافه کرد: پژوهشگران می توانند تا تاریخ ۵ آذرماه ۱۴۰۰ نسبت به ارسال طرح های پژوهشی پیشنهادی خود به نشانی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان اقدام کنند تا طرح های پژوهشی مورد بررسی و در صورت پذیرش در فرآیند داوری به صورت پایلوت اجرایی شوند.

کد محتوا ۴۱۶۰۷