انتشار چهارمین شماره مجله الکترونیکی تهران زیست

شهرداران آنلاین/چهارمین شماره مجله الکترونیکی اداره کل محیط زیست وتوسعه پایدار شهرداری تهران “تهران زیست” که به بررسی رویدادهای محیط زیستی و اقدامات این اداره کل می پردازد منتشر شده است. این شماره از مجله الکترونیکی «تهران زیست»همزمان با هفته محیط زیست منتشر و به بررسی تاب آوری اکولوژیک شهر تهران پرداخته است. وضعیت بحرانی […]

شهرداران آنلاین/چهارمین شماره مجله الکترونیکی اداره کل محیط زیست وتوسعه پایدار شهرداری تهران “تهران زیست” که به بررسی رویدادهای محیط زیستی و اقدامات این اداره کل می پردازد منتشر شده است.

این شماره از مجله الکترونیکی «تهران زیست»همزمان با هفته محیط زیست منتشر و به بررسی تاب آوری اکولوژیک شهر تهران پرداخته است. وضعیت بحرانی آب و تنوع زیستی شهر تهران از مواردی دیگری  است که در این شماره می خوانید ، دیدن کلیپ «مهربانی با زمین آموختنی است» هم در این مجله خالی از لطف نیست .