انتشار گزارش طرح «کاپ» در وب سایت متروپلیس

شهرداران آنلاین/به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان جهانی مترو پلیس متولی انجمن جهانی شهرهای بزرگ و کلان شهرهاست. این سازمان به عنوان مرکز و بستر کلانشهرها برای ارتباط، به اشتراک گذاشتن تجربیات و بسیج در طیف گسترده‌ای از موضوعات محلی و جهانی عمل می‌کند. این مجمع ۱۴۱ دولت محلی و شهرداری را از سراسر جهان گرد هم […]

شهرداران آنلاین/به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان جهانی مترو پلیس متولی انجمن جهانی شهرهای بزرگ و کلان شهرهاست. این سازمان به عنوان مرکز و بستر کلانشهرها برای ارتباط، به اشتراک گذاشتن تجربیات و بسیج در طیف گسترده‌ای از موضوعات محلی و جهانی عمل می‌کند. این مجمع ۱۴۱ دولت محلی و شهرداری را از سراسر جهان گرد هم آورده است.

در امتداد این ماموریت، پلتفرم آنلاینی موسوم به USEبه عنوان ابتکاری از سازمان متروپلیس مطرح شد که به ارتقای توسعه شهری پایدار اختصاص یافته و برنامه‌ها، پروژه‌ها و سیاست‌های موفق جهانی را به نمایش می‌گذارد. ثبت تجربه موفق کلانشهرها در پلتفرم USE می‌تواند آنها را به یکدیگر متصل و تجارب را به نحو شایسته به اشتراک بگذارد.

در این راستا، شهرداری تهران و به طور خاص سازمان مدیریت پسماند اولین گزارش خود را با محوریت یک برنامه ابتکاری برای به حداقل رساندن تولید زباله و به حداکثر رساندن بازیافت منابع با نام طرح کاهش پسماند (کاپ) در این پلتفرم منتشر کرده است.

با توجه به اینکه پروژه‌های موفق شهرداری‌های مختلف در این پلتفرم ثبت و به اشتراک گذاشته می‌شود و تاکنون نزدیک ۴۱۳ پروژه موفق در این پلتفورم ثبت شد، کاپ توانسته یکی از این ۴۱۳ پروژه برتر شهری ثبت شده باشد.

این گزارش بر روی صفحه Community News و News Feed و صفحه اصلی متروپلیس و همچنین توئیتر در تیتر اول قرار دارد و با توجه به چند وجهی بودن پروژه و اینکه چندین هدف از اهداف توسعه پایدار را پوشش می‌دهد با بازخورد مثبت و خوبی مواجه شده است.

در کل، این تجربه به عنوان یک تجربه موفق، مبتکرانه و شایان توجه در مقیاس کلان شهر مطرح شد که می‌تواند با توسعه ظرفیت‌های شهری بر اساس بستر دانش و منابع، زمینه‌ای برای ایجاد شهرهای پایدار فراهم آورد