انتصاب سرپرست جدید سازمان عمران شهرداری اهواز

شهرداران آنلاین/طی حکمی از سوی علیرضا عالی پور سرپرست شهرداری اهواز ، محمد لفیتی به عنوان سرپرست و عضو هیات مدیره سازمان عمران شهرداری اهواز منصوب شد.در حکم آقای لفیتی چنین آمده است:به موجب این حکم شما را بعنوان سرپرست جدید سازمان عمران شهرداری اهواز منصوب می نمایم. امید است با اتکال به درگاه خداوند […]

شهرداران آنلاین/طی حکمی از سوی علیرضا عالی پور سرپرست شهرداری اهواز ، محمد لفیتی به عنوان سرپرست و عضو هیات مدیره سازمان عمران شهرداری اهواز منصوب شد.

در حکم آقای لفیتی چنین آمده است:
به موجب این حکم شما را بعنوان سرپرست جدید سازمان عمران شهرداری اهواز منصوب می نمایم. امید است با اتکال به درگاه خداوند متعال و استفاده بهینه از همه امکانات در جهت ارائه خدمات مطلوب به مردم شریف اهواز موفق و موید باشید.

گفتنی است پیش از این سید صاحب موسوی این سمت را بعهده داشت.