انتصاب سید عبدالله ارجائی شیرازی به سمت سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

به گزارش خبرگزاری شهرداری های کشور ” بلدیه آنلاین” به نقل از روابط عمومی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور؛ دکتر مهدی سلیمی رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، طی حکمی سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع این سازمان را منصوب کرد. طی حکمی  سیدعبدالله ارجائی شیرازی  به سمت سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان شهرداری‌ها […]

به گزارش خبرگزاری شهرداری های کشور ” بلدیه آنلاین” به نقل از روابط عمومی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور؛ دکتر مهدی سلیمی رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، طی حکمی سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع این سازمان را منصوب کرد.

طی حکمی  سیدعبدالله ارجائی شیرازی  به سمت سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور منصوب شد.