اهتزاز ۵ اَبَرپرچم امام حسین (ع) در شهر اصفهان

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان با اشاره به اقدامات انجام شده این سازمان در ایام محرم گفت: پنج ابرپرچم با نام امام حسین (ع) در نقاط مختلف شهر اصفهان جانمایی شده و به اهتزاز درآمده است. حمید قنادنیا اظهار کرد: سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان در ایام محرم نسبت فضاسازی شهر اقدامات متعددی انجام می‌دهد و […]

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان با اشاره به اقدامات انجام شده این سازمان در ایام محرم گفت: پنج ابرپرچم با نام امام حسین (ع) در نقاط مختلف شهر اصفهان جانمایی شده و به اهتزاز درآمده است.

حمید قنادنیا اظهار کرد: سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان در ایام محرم نسبت فضاسازی شهر اقدامات متعددی انجام می‌دهد و نتیجه این اقدامات در سطح شهر قابل رؤیت است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در ایام محرم افزود: حدود ۸۰۰ پارچه‌نوشته خیابانی در معابر اصلی سطح مناطق پانزده‌گانه شهرداری اصفهان نصب شده است.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان تاکید کرد: حدود ۲۰۰۰ پرچم توسط مناطق پانزده‌گانه در رینگ سوم ترافیکی شهر و حدود ۴۰ عدد المان اشک و کتل در چهارراه‌ها و میادین اصلی شهر نصب شده است.

قنادنیا گفت: ۲۰۰ المان اشک نیز روی تیرهای چراغ برق و در مسیر زیرگذرها و ۱۰۰ المان کتل در سازه‌های شیشه‌ای در چهارراه‌های سطح شهر نصب شده است.

وی ادامه داد: پنج ابرپرچم با نام امام حسین (ع) در بعضی نقاط شهر جانمایی شده و به اهتزاز درآمده است.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: در جلسه ستاد آذین‌بندی که شامل سازمان زیباسازی، معاونت خدمات شهری، معاونت فرهنگی و مدیرکل روابط‌عمومی می‌شود، فعالیت‌ها تقسیم‌بندی شده است.

قنادنیا گفت: حوزه روابط‌عمومی تبلیغات خود را روی تک‌پایه‌ها و استرابوردها ایجاد کرده و نصب تمام پرچم‌ها در حوزه خدمات شهری در سطح شهر انجام شده است.

وی افزود: تمام مناطق پانزده‌گانه این کلان‌شهر نسبت به نصب ریسه‌های مشکی در سطح شهر، مساجد و حسینیه‌ها اقدام کرده‌اند.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان با بیان اینکه مشارکت شهرداری و نهادهای مردمی در ایام محرم بسیار چشمگیر بوده است، تاکید کرد: امیدواریم فضاسازی شهر برای ایام محرم به بهترین شکل ممکن انجام شده باشد.

 

منبع: http://imna.ir/x8yMJ