اولویت ترافیکی فاز یک خط چهار از فاز ۴ خط سه بیشتر است/ هدف، بهره برداری از فازهای ترافیکی خطوط قطار شهری است

شهرداران آنلاین/به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، کیانوش کیامرز در خصوص دلایل خروج دستگاه حفار از خط سه و آغاز حفاری خط چهار قبل از اتمام حفاری تونل خط سه، افزود: یکی از اهداف قطارشهری با توجه به بالا بودن هزینه های احداث خطوط ریلی بهره برداری از فازهای ترافیکی خطوط برای رفع گره […]

شهرداران آنلاین/به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، کیانوش کیامرز در خصوص دلایل خروج دستگاه حفار از خط سه و آغاز حفاری خط چهار قبل از اتمام حفاری تونل خط سه، افزود: یکی از اهداف قطارشهری با توجه به بالا بودن هزینه های احداث خطوط ریلی بهره برداری از فازهای ترافیکی خطوط برای رفع گره های ترافیکی هسته های اصلی و مرکزی شهر مشهد است.

مدیرعامل شرکت قطار شهری مشهد با اشاره به اینکه تا کنون حفاری ۱۷٫۵ کیلومتر از ۲۸٫۵ کیلومتر تونل خط سه انجام شده است، تصریح کرد: یکی از اولویت های ترافیکی در خط سه بهره برداری از ۶ کیلومتر این خط حد فاصل پایانه مسافربری امام رضا (ع) تا میدان شهدا در فاز اول است تا بتوانیم هسته مرکزی شهر را پوشش دهیم که تونل این بخش اجرا شده است.

کیامرزبا بیان اینکه در فاز دوم خط سه مسیر پایانه امام رضا(ع) تا سیدی به بهره برداری خواهد رسید که تونل این بخش هم آماده است، اظهارکرد: فاز سوم این خط نیز از میدان شهدا تا امامت ۴۹ به بهره برداری می رسد که تونل این بخش نیز آماده شده است،و این درحالی است که برای بهره برداری از این سه فاز به بیش از ۹هزار میلیارد تومان پول نیاز داریم .

وی ادامه داد: برای اینکه از فاز چهارم که حد فاصل امامت ۴۹ تا انتهای امیریه است نیز بهره برداری کنیم باید ۸٫۵ کیلومتر تونل حفاری شود، که اگر قرار باشد با دستگاه حفار((Tbm این مسیر حفاری شود ،دستگاه ظرف ۱٫۵ سال این کار را انجام خواهد داد و این درحالی است که زمانی می توانیم فاز چهار خط سه را بهره برداری کنیم که ابتدا سه فاز اول را با هزینه ۹هزار میلیارد تومان به بهره برداری برسانیم .

مدیرعامل قطار شهری مشهد با اشاره به اینکه بررسی کردیم و دیدیم که برای حفر تونل فاز چهارم خط سه زمان داریم که آن را با مدیریت اجرا کنیم، خاطرنشان کرد: لذا تصمیم گرفته شد که حفاری تونل خط چهار را به طول ۱۶٫۵ کیلومتر به دو دلیل با دستگاه حفار((Tbm آغاز کنیم .

کیامرز گفت: به دلیل اینکه در حفر تونل خط چهار در بخش هایی از جمله میدان امام حسین(ع) با آب روبرو هستیم و همچنین به این دلیل که در محدوده حرم مطهر نیز با توجه به تاسیسات، حفر تونل حتما باید با دستگاه حفار((Tbm انجام شود،این دستگاه را به خط چهار منتقل کردیم، درحالی که با توجه به نوع خاک امکان حفر تونل فازچهارم خط سه به روش NATM وجود داشت.

وی افزود: با اینکار ما می توانیم حفاری تونل خط چهار قطار شهری را ظرف دوسال به اتمام رسانده و حتی فاز میانی این خط را شامل میدان امام حسین(ع)،میدان شهدا و مصلی را به خطوط دیگر متصل کنیم زیرا با توجه به ضرورت های ترافیکی اگر بتوانیم قبل از فاز چهارم خط سه، فاز میانی خط چهار را بهره برداری کنیم گره ترافیکی هسته مرکزی شهر را ازمیان خواهیم برد.

مدیرعامل قطار شهری مشهد،اضافه کرد: این درحالی است که تا یک سال دیگر می توانیم حدود سه کیلومتر از هشت کیلومتر فاز چهار خط سه قطار شهری را حفاری کنیم، که تا آن زمان نیز دستگاه حفاری که اکنون درحال حفاری تونل خط سه در مسیر شهرک ابوذر است، نیز آزاد شده و می توان باقی مانده تونل فاز چهار خط سه را با دستگاه حفار((Tbm ادامه داد.

کیامرزتصریح کرد: درمجموع تا دوسال دیگر حفاری فاز چهارم خط سه قطار شهری نیز به پایان خواهد رسید و این درحالی است که شاید با توجه به هزینه های بالا بهره برداری از این بخش سه تا چهارسال زمان ببرد.

وی با بیان اینکه با توجه به این شرایط به این نتیجه رسیدیم برای بهره بردن از حداکثر توان دستگاه حفار((Tbm این دستگاه را به خط چهار منتقل کرده و حفاری تونل خط چهار را که فاز میانی آن ضرورت ترافیکی بیشتری دارد را آغاز کنیم خاطرنشان کرد: درکنار این موضوع شرایط کشور نیز برای دریافت مجوزات لازم جهت اجرای خط چهار با ترک تشریفات محیا بود که این کار مشهد را در احداث خطوط قطار شهری جلو می اندازد.

مدیرعامل شرکت قطار شهری مشهد ادامه داد: وقتی تونل های خط سه و چهار همزمان آماده شود این امکان وظرفیت را در اختیار مدیریت شهری قرارخواهد داد تا بر اساس اولویت و ضرورت ترافیکی بهره برداری از خطوط را فاز بندی کند.

کیامرز افزود: در مجموع طبق بررسی های انجام شده مشخص شد که ضرورت ترافیکی به بهره برداری از فاز میانی خط چهار بیشتر از فاز چهارم خط سه قطار شهری است و براساس همین ضرورت و همچنین وجود آب و تاسیسات در مسیر خط چهار ،حفاری تونل این خط را به صورت مکانیزه و با دستگاه حفار((Tbm آغاز کردیم.

وی با اشاره به اینکه در کنار این دلایل باید به این موضوع توجه کنیم که اوراق مشارکت خط سه و خط چهار نیز ازهم جدا است، اظهارکرد: دولت برای هر خط بودجه خاص خود را در نظر می گیرد لذا با آغاز حفاری تونل خط چهار توانستیم که یک بودجه مازاد هم با انتشار اوراق مشارکت از دولت بگیریم و از این پس دولت باید برای خط چهار نیز اوراق مشارکت مجزا در نظر بگیرد که این نیز یک امتیاز برای قطار شهری مشهد است.

مدیرعامل قطار شهری مشهد درادامه گفت: موضوع قابل توجه دیگر این است که در مجموع در کشور چهار دستگاه حفار((Tbm وجود دارد که دو دستگاه آن تقریبا خراب است و تنها دو دستگاه حفار درمشهد فعال است که با انتقال یکی از آنها به خط چهار حداکثر استفاده از آن را خواهیم کرد.

کیامرز اضافه کرد: حفاری تونل در مسیرهایی که با آب و ساختمانهای مرتفع و تاسیسات سنگین روبرو است حتما باید با استفاده از دستگاه حفار((Tbm انجام شود و در محل هایی که با آب و ساختمانهای مرتفع روبرو نیستیم می توان از روش NATM استفاده کرد، لذا با توجه به همین شرایط بود که دستگاه حفار((Tbm به خط چهار که در مسیر به آب می خوردیم منتقل و خط سه که شرایط خاک متراکم نیست و آب نیز در مسیر وجود ندارد را به روش NATM آغاز کردیم.

وی افزود: در مجموع می توان گفت به سه دلیل ضرورت های ترافیکی، استفاده از ظرفیت دستگاه حفار((Tbm و بهره گیری از اوراق مشارکت حفاری تونل خط چهار آغاز شد.