اولین نشست تخصصی معاونت روابط کار با مدیران واحدهای کار و خدمات اشتغال مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی سراسرکشور

اولین نشست تخصصی معاونت روابط کار با مدیران واحدهای کار و خدمات اشتغال مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی با حضور دکتر دربین معاون قضایی در امور هیئت‌های تخصصی و عمومی دیوان عالی عدالت اداری عباسی نماینده رابط کار در مناطق آزاد و دکتر معین وزیری مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان […]

اولین نشست تخصصی معاونت روابط کار با مدیران واحدهای کار و خدمات اشتغال مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی با حضور دکتر دربین معاون قضایی در امور هیئت‌های تخصصی و عمومی دیوان عالی عدالت اداری عباسی نماینده رابط کار در مناطق آزاد و دکتر معین وزیری مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری بلدیه آنلاین به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان معین وزیری اظهار داشت:در آغاز دولت مردمی و در سال ۱۴۰۰ قانونی تصویب شد که نمایندگان کار و خدمات اشتغال مناطق آزاد با حکم و امضای وزیر منصوب گردند اما بعضاً دیده می‌شودبعضی از مدیران تازه منصوب شده مناطق آزاد حکم وزیر را نادیده گرفته و شخصی را خارج از قوانین به عنوان نماینده کار و خدمات اجتماعی را منصوب می کنند که این مورد با قوانین در تضاد است.

وی ادامه داد: درباره قوانینی که در حوزه کار در مناطق آزاد سکوت قانونی وجود دارد تا زمانی که تفاهم انجام نشده باید طبق قوانین سرزمین اصلی انجام شود و این سکوت قانون به معنی بی قانونی نیست.

معین وزیری افزود: در مناطق ویژه استان هرمزگان ۹۶ هزار نفر مشغول کار هستند. دکتر دربین معاون قضایی در امور هیئت‌های تخصصی و عمومی دیوان عالی عدالت اداری نیز در سخنانی اظهار داشت: قانون کار مرتبط با مناطق آزاد مربوط به ۳۰ سال پیش است و برای بررسی شرایط کار و ملحقات آن؛به روز شدن این قوانین الزامی است.