اولین نشست خبری شهردار تبریز برگزار شد: ۱۴۰ دقیقه با خبرنگاران – اخبار شهرداریهای کشور | بلدیه آنلاین
چهارشنبه, ۹ اسفند ۱۴۰۲ / ۰۹:۴۷:۱۷