اگر ریگی به کفش ندارید بررسی گزارش تفریغ را برای دوره بعد بگذارید

شهرداران آنلاین/به گزارش خبرنگار مهر، در جریان بررسی لایحه در خصوص «تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری تهران» حجت نظری عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه شورا در طول ۴ سال اخیر شانش برای خودش مهم نبود و کارهایی انجام دادیم و تصمیماتی گرفتیم که حرمت شورا را حفظ نکردیم. گفت: یکی از جاهایی که شورا […]

شهرداران آنلاین/به گزارش خبرنگار مهر، در جریان بررسی لایحه در خصوص «تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری تهران» حجت نظری عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه شورا در طول ۴ سال اخیر شانش برای خودش مهم نبود و کارهایی انجام دادیم و تصمیماتی گرفتیم که حرمت شورا را حفظ نکردیم. گفت: یکی از جاهایی که شورا می‌تواند شأن خودش ار حفظ کند گزارش‌های تفریغ بودجه است.

وی ادامه داد: چون تفریغ یعنی رسمیت بخشیدن به تخلفات بودجه شهرداری و اجرا نکردن مصوبه بودجه شورا و متأسفانه شورا هم آن را تعیین می‌کند.

این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه علیرغم اینکه امکان تفریغ به شورا داده شده اما من معتقدم باید این واژه را حذف کنیم تا شهرداری فکر نکند بتواند انحراف از بودجه داشته باشد. اظهار داشت: به نظر می‌رسد همچنان حسابرس به وظیفه قانونی خودش عمل نکرده چون مدیران همکاری و تعامل را نداشته‌اند.

نظری با یادآوری اینکه در شرایطی که کل کشور درگیر انتخابات بود، شهرداری بر خلاف رویه سابق شروع کرد به صدور و ارائه لایحه‌هایی به شورا که با سیل لوایحی مواجه بودیم که به نظر می‌رسد شهرداری می‌خواست از خلاء حضور اعضا استفاده کند و بزن درو عمل کند.

وی افزود: اگر ریگی به کفش این دوره نیست بگذارید شورای بعدی که برعکس شورای فعلی با اقتدار تر است ورود کند.

هاشمی به حجت نظری گفت: جو نسازید، شورای بعدی که بسیجی شده است.

میرلوحی نیز گفت: این گزارش هنوز هم با استانداردهای لازم منطبق نیست و نتوانستیم ببینیم درآمدها و هزینه‌ها چقدر بوده است.

وی ادامه داد: وقتی شهرداری برای جداسازی آب شرب و خام، ایمنی تردد و کاهش آلودگی هوا و تبدیل پسماند انرژی نتوانست کاری کند، در یک ماه چه می‌خواهند بکند.

این عضو شورای شهر با بیان اینکه برای رسیدگی به مسائل مالی شهر دیوان محاسبات شهری لازم است ادامه داد: به عنوان میانبری این کار را با ایجاد معاونت پایش در شورا انجام دادیم. این گزارش نسبت قبل کافی است.

هاشمی با اشاره به اینکه تفریغ بودجه سال ۹۸ باید در سال ۹۹ رسیدگی می شده اما رسم شده که به گردن کرونا و تحریم بیاندازند.

فراهانی با اشاره به اینکه فلسفه تفریغ بودجه مقایسه بودجه عملیاتی شده با بودجه برنامه ریزی شده و انحرافات آن را گزارش می‌دهد، که براساس ماده ۶۷ شهرداری امکان رد آن نیست و باید بررسی و تصویب کنیم.

وی ادامه داد: ماده واحده ای با تکالیف خاصی را پیشنهاد کنیم اما گزارش حسابرس را به این شکل گفته‌ایم که به صورت مشروط می‌پذیریم، چون گزارش عملکرد پرداخت تعهدات سنوات قبل در این گزارش نبوده و ضمن اینکه قرار بوده علاوه بر عملکرد ریالی عملکرد مقداری هم برای بررسی در اختیار شورا قرار بگیرد.

رسولی گزارش حسابرس را فاقد ایراد اساسی دانست.

هاشمی گفت: اتفاق رخ داده برای تفریغ ۹۸ کاملاً طبیعی است و براساس نوبت رسیده است، اگر دقت کرده باشید ما گزارش تفریغ بودجه سال ۹۳ شهرداری را رسیدگی کردیم و به دقت انجام شده و ماست مالی هم نکرده‌ایم