ایجاد اختلال در خطوط تلفن سامانه ۱۳۷ به دلیل بروزرسانی سیستم شبکه اینترنتی این سامانه

با توجه به ضرورت انجام تغییرات و بروز رسانی سیستم شبکه اینترنتی تلفن های سامانه ۱۳۷ ، احتمال بروز اختلال در پاسخگویی به تماس های شهروندان در روز شنبه دهم آبتن ماه وجود دارد
print
ایجاد اختلال در خطوط تلفن سامانه ۱۳۷ به دلیل بروزرسانی سیستم شبکه اینترنتی این سامانه

ایجاد اختلال در خطوط تلفن سامانه ۱۳۷ به دلیل بروزرسانی سیستم شبکه اینترنتی این سامانه

با توجه به ضرورت انجام تغییرات و بروز رسانی سیستم شبکه اینترنتی تلفن های سامانه ۱۳۷ ، احتمال بروز اختلال در پاسخگویی به تماس های شهروندان در روز شنبه دهم آبتن ماه وجود دارد

به گزارش سامانه مدیریت شهری ۱۳۷: در راستای انجام تغییرات و بروز رسانی سیستم شبکه اینترنتی تلفن های سامانه ۱۳۷ ، برقراری تماس با مرکز تلفن این سامانه از ساعت ۱۳:۳۰ تا ساعت ۱۷  روز شنبه دهم آبان ماه با اختلال همراه خواهد بود.
بنابراین گزارش به منظور تکریم حقوق شهروندی و ثبت پیام های مردمی ، درگاه اینترنتی این سامانه به نشانی  http://137.tehran.ir
 و اپلیکیشن ” تهران من ” طبق روال سابق در دسترس بوده و شهروندان می توانند در صورت نیاز و ترجیحا در خصوص موضوعات و مشکلات خطرساز و فوریتی از این طریق با با سامانه ۱۳۷ در ارتباط باشند.