ایجاد اختلال در خطوط تلفن سامانه ۱۳۷ به دلیل ارتقای سیستم سافت فون این سامانه

با توجه به ضرورت انجام ارتقای سیستم سافت فون و توسعه زیرساخت تلفن های سامانه ۱۳۷ ، احتمال بروز اختلال در پاسخگویی به تماس های شهروندان در روزهای چهارشنبه  و پنجشه وجود دارد.
print
ایجاد اختلال در خطوط تلفن سامانه ۱۳۷ به دلیل ارتقای سیستم سافت فون این سامانه

ایجاد اختلال در خطوط تلفن سامانه ۱۳۷ به دلیل ارتقای سیستم سافت فون این سامانه

با توجه به ضرورت انجام ارتقای سیستم سافت فون و توسعه زیرساخت تلفن های سامانه ۱۳۷ ، احتمال بروز اختلال در پاسخگویی به تماس های شهروندان در روزهای چهارشنبه  و پنجشه وجود دارد.

به گزارش سامانه مدیریت شهری ۱۳۷: در راستای ارتقای سیستم سافت فون و توسعه زیرساخت تلفن های سامانه ۱۳۷، برقراری تماس با مرکز تلفن این سامانه از ساعت ۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ لغایت ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ با اختلال همراه خواهد بود. بنابراین به منظور تکریم حقوق شهروندی و ثبت درخواست های مردمی درگاه اینترنتی به نشانی  http://137.tehran.ir و اپلیکیشن ” تهران من ” طبق روال سابق در دسترس بوده و شهروندان می توانند در صورت نیاز و ترجیحا در خصوص موضوعات و مشکلات خطرساز و فوریتی از این طریق با سامانه ۱۳۷ در ارتباط باشند.