ایجاد اختلال در خطوط تلفن سامانه ۱۳۷ به دلیل بروز آوری مرکز تماس این سامانه

با توجه به بروز آوری مرکز تماس سامانه مدیریت شهری۱۳۷، احتمال بروز اختلال در پاسخگویی به تماس های شهروندان در روز سه شنبه وجود دارد.
print
ایجاد اختلال در خطوط تلفن سامانه ۱۳۷ به دلیل  بروز آوری مرکز تماس این سامانه

ایجاد اختلال در خطوط تلفن سامانه ۱۳۷ به دلیل بروز آوری مرکز تماس این سامانه

با توجه به بروز آوری مرکز تماس سامانه مدیریت شهری۱۳۷، احتمال بروز اختلال در پاسخگویی به تماس های شهروندان در روز سه شنبه وجود دارد.

به گزارش سامانه مدیریت شهری ۱۳۷: در راستای بروز آوری مرکز تماس سامانه مدیریت شهری۱۳۷، برقراری تماس با مرکز تلفن این سامانه از ساعت ۱۳ لغایت ۱۵ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ با اختلال همراه می باشد. لذا در راستای تکریم حقوق شهروندی و ثبت درخواست های مردمی، درگاه ثبت اینترنتی این سامانه از طریق نشانی  http://137.tehran.ir و اپلیکیشن ” تهران من ” طبق روال سابق در دسترس و آماده خدمت رسانی بوده و شهروندان می توانند در صورت نیاز و ترجیحا در خصوص موضوعات و مشکلات خطرساز و فوریتی از این طریق با سامانه ۱۳۷ در ارتباط باشند.