ایجاد نشاط زمینه ارتقای سلامت جامعه است

شهرداران آنلاین/شهردار شاهرود با اشاره به اینکه ایجاد نشاط زمینه ارتقای سلامت جامعه است، گفت:مسئولان می‌توانند با تغییر نگرش مبنی بر اینکه همیشه شادی معادل بی بند و باری و لاقیدی و قانون شکنی نیست و ترویج مظاهر صحیح شادی که با فرهنگ دینی همخوانی دارد زمینه ساز ارتقای نشاط در جامعه است. به گزارش […]

شهرداران آنلاین/شهردار شاهرود با اشاره به اینکه ایجاد نشاط زمینه ارتقای سلامت جامعه است، گفت:مسئولان می‌توانند با تغییر نگرش مبنی بر اینکه همیشه شادی معادل بی بند و باری و لاقیدی و قانون شکنی نیست و ترویج مظاهر صحیح شادی که با فرهنگ دینی همخوانی دارد زمینه ساز ارتقای نشاط در جامعه است.
به گزارش روابط عمومی مدیریت شهری شاهرود، علیرضا حاجی محمد علی با بیان اینکه زیبایی‌های طبیعی، ساماندهی و رونق بخشی به احیای جشن‌های محله ای و مذهبی، ایجاد سلامت اداری در محیط های کاری، افزایش و ایجاد آرامش روانی برای پرسنل دستگاه‌ها، توجه به شایسته سالاری و دیگر شاخص‌های سلامت اداری، افزایش روحیه کار، حفظ شان کارکنان  و … از مهمترین اقداماتی است که زمینه ساز ارتقای نشاط در جامعه می شود و این موارد باید مورد توجه قرار گیرد، افزود:استفاده از رسانه و فضای مجازی در راستای بازتولید «امیدواری اجتماعی» نیز نقش موثری در ایجاد نشاط در جامعه خواهد داشت.
وی ضمن بیان این مطلب که استفاده از دیدگاه های نخبگان آشنا با فرهنگ و هویت مردم استان در کمیته‌های تخصصی اجتماعی و فرهنگی می تواند به اجرایی شدن طرح‌های ایجاد شادی و نشاط کمک شایانی کند، ابراز داشت:
افزایش شادی موجب کاهش ترس‌ها، استرس‌ها و نگرانی‌ها شده که ریشه بسیاری از آسیب های فردی و اجتماعی است و خود به خود به ارتقاء سلامت روان جامعه کمک خواهد کرد.