«ایده بذر» به سراغ ایده های کارکنان شهرداری برای حل مشکلات می رود

رئیس اداره خلاقیت و نوآوری مدیریت پژوهش، خلاقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان گفت: طرح «ایده بذر» از سوی اداره خلاقیت و نوآوری مدیریت پژوهش، خلاقیت و فناوری های نوین به سراغ ایده های کارکنان شهرداری اصفهان برای حل مشکلات هر منطقه از شهر می رود.

«ایده بذر» به سراغ ایده های کارکنان شهرداری برای حل مشکلات می رود

رئیس اداره خلاقیت و نوآوری مدیریت پژوهش، خلاقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان گفت: طرح «ایده بذر» از سوی اداره خلاقیت و نوآوری مدیریت پژوهش، خلاقیت و فناوری های نوین به سراغ ایده های کارکنان شهرداری اصفهان برای حل مشکلات هر منطقه از شهر می رود.

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، مسعود حاج بنده با اشاره به اجرای طرحی مبنی بر دریافت ایده ها و نظرات کارکنان شهرداری مناطق برای حل چالش های هر منطقه اظهار کرد: این طرح تحت عنوان «ایده بذر» با هدف جذب مشارکت کارکنان شهرداری در فرایند حل مشکلات در حال برگزاری است.

وی ادامه داد: افراد بنابر موضوع چالش، طرح و ایده خود را ارائه می‌دهند و خروجی ایده ها در اختیار منطقه برای بهره برداری قرار می گیرد.

رئیس اداره خلاقیت و نوآوری مدیریت پژوهش، خلاقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه اخیرا این طرح برای منطقه یک برگزار شد، گفت: کارکنان منطقه یک شهرداری ۲۰۳ طرح و ایده در حوزه هایی مانند افزایش درآمدهای شهرداری، کاهش مدت زمان حضور مردم در شهرداری، کاهش هزینه های خدماتی – عمرانی و … ثبت و مطرح کردند.

*تهیه دستورالعمل ویژه برای اتصال بروندادهای ایده کاپ ها به فرآیندهای عملیاتی

وی در خصوص راهکارهای شهرداری برای عملیاتی سازی ایده ها و طرح های برگزیده در ایده کاپ ها نیز اظهار کرد: در بخش دانش آموزی ایده کاپ ها بیشتر هدف مشارکت جویی دانش آموزان و کودکان را دنبال می کند تا نسبت به محیط زندگی خود بی تفاوت نباشند و درباره آن نظر دهند.

حاج بنده تصریح کرد: در بخشی که شهروندان و طبقه خلاق ایده های خود را مطرح می کنند درصدد تدوین دستورالعملی هستیم تا ایده ها را به فرآیندهای عملیاتی متصل کنیم.

وی با اشاره به اینکه با تدوین این دستورالعمل، ایده‌ها و طرح های برگزیده، ضمانت اجرای بالاتری خواهند داشت، افزود: در این قالب، نقش و وظایف ذینفعان مختلف، شناسایی، تعیین و معرفی خواهد شد.

کد محتوا ۴۲۴۳۱

برچسب ها